TRENER OSIEDLOWY 2021

W związku z ogłoszonym konkursem ofert Kaliski Szkolny Związek Sportowy ogłasza wstępny  nabór kandydatów na trenerów w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2021 do p. Waldemara Olszyny na adres e-mail -olszyna @op.pl lub nr tel. 535 748 010

Program będzie realizowany minimum na 10 obiektach w terminie od 05 lipca do 31 sierpnia 2021 w godzinach popołudniowych

 SZCZEGÓŁY PO OGŁOSZENIU WYNIKÓW KONKURSU

Koordynator

Olszyna Waldemar 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ-WAŻNA INFORMACJA

W związku z luzowaniem obostrzeń i możliwością organizacji imprez sportowych w tym współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży KALISKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPPRTOWY zamierza zorganizować następujące imprezy z obowiązującym reżimem sanitarnym i zgodnie z wytycznymi MEN, GiS, MZ

LICEALIADA:

-Mistrzostwa Kalisza w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców

-Mistrzostwa Kalisza w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców

-Mistrzostwa Kalisza w plażowej piłce siatkowej dziewcząt i chłopców

-Mistrzostwa Kalisza w piłce koszykowej 3x3

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ:

-Mistrzostwa Kalisza w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców

-Mistrzostwa Kalisza w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców

-Mistrzostwa Kalisza w plażowej piłce siatkowej dziewcząt i chłopców

-Liga lekkoatletyczna dziewcząt i chłopców

IGRZYSKA DZIECI

-Czwórbój lekkoatletyczny

-Liga lekkoatletyczna

-Mini piłka siatkowa dziewcząt i chłopców

-Piłka koszykowa dziewcząt i chłopców

Wszystkie szkoły zainteresowane udziałem w w/w imprezach proszone są o kontakt do p. Waldemara Olszyny do dnia 20 maja 2021.

Warunkiem rozegrania zawodów jest udział minimum trzech szkół w każdej dyscyplinie. W ramach Igrzysk będą również odbywały się zawody rejonowe i Finały wojewódzkie

KOMUNIKAT KOŃCOWY LICEALIADA-ORLIK 28.04

Wyniki Mistrzostw Kalisza -patrz szkoły ponadgimnazjalne-piłka nożna

IGRZYSKA DZIECI- MISTRZOSTWA KALISZA PIŁKA NOZNA

MISTRZOSTWA KALISZA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 W PIŁCE NOŻNEJ-„ORLIKI”

 

06.05-CZWARTEK

 

BOISKO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 ul.PODMIEJSKA 9a -GODZ.10.00

 

 Termin: 06.05-CZWARTEK  godz.10.00 – boisko sportowe SP 18  ul. PODMIEJSKA 9a

 Zgłoszenia i losowanie: Zgłoszenia i potwierdzenie udziału do dnia 04.05 bezpośrednio do organizatora kol. Waldemara Olszyny

Losowanie kolejności meczy 15  minut przed rozpoczęciem rozgrywek 

 Zgłoszenia na listach startowych wygenerowanych z systemu SRS- opieczętowanych i podpisanych przez uczniów.

W zawodach mogą brać udział uczniowie z rocznka  2008 i młodsi

 Brak listy dyskwalifikuje drużynę z rozgrywek.

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA PANUJĄCA SYTUACJE EPIDEMICZNA ZAWODY ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W REŻIMIE SANITARNYM ZGODNIE Z ZWYTYCZNYMI MEN, MSiT, GIS, MZ. !!!

W szatniach i na terenie poza boiskiem obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Przed wejściem na obiekt obowiązkowa dezynfekcja rak . Tylko podczas meczu można zdjąć maseczkę.  Zgodnie z zaleceniami będzie wykonywany pomiar temperatury przed weryfikacją

Każdy uczestnik i opiekun  obowiązkowo musi posiadać oświadczenie COVID-19 Wzór w załączeniu.

BRAK OŚWIADCZENIA COVID -19 ELIMINUJE DANĄ OSOBE Z ROZGRYWEK

 System rozgrywek: Mecze będą odbywać się systemem  grupowym a następnie o miejsca- czas gry 2x10 minut

Regulamin rozgrywek -wg SZS Wielkopolska

WZÓR OŚWIADZCENIA

https://drive.google.com/file/d/1gg9gAgAZE5utU-Y3LXJwY6Ts95RdtUJD/view

 

LICEALIADA PIŁKA NOŻNA-MISTRZOSTWA KALISZA

MISTRZOSTWA KALISZA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

 W PIŁCE NOŻNEJ-„ORLIKI”

 

28.04-ŚRODA

 

BOISKO ORLIK ul.PODMIEJSKA-GODZ.10.00

 

 Termin: 28.04-ŚRODA  godz.10.00 – boisko sportowe ORLIK ul. PODMIEJSKA

 Zgłoszenia i losowanie: Zgłoszenia i potwierdzenie udziału do dnia 26.04 bezpośrednio do organizatora kol. Waldemara Olszyny

Losowanie kolejności meczy 15  minut przed rozpoczęciem rozgrywek 

 Zgłoszenia na listach startowych wygenerowanych z systemu SRS- opieczętowanych i podpisanych przez uczniów.

 Brak listy dyskwalifikuje drużynę z rozgrywek.

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA PANUJĄCA SYTUACJE EPIDEMICZNA ZAWODY ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W REŻIMIE SANITARNYM ZGODNIE Z ZWYTYCZNYMI MEN, MSiT, GIS, MZ. !!!

W szatniach i na terenie poza boiskiem obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Przed wejściem na obiekt obowiązkowa dezynfekcja rak . Tylko podczas meczu można zdjąć maseczkę.  Zgodnie z zaleceniami będzie wykonywany pomiar temperatury przed weryfikacją

Każdy uczestnik i opiekun  obowiązkowo musi posiadać oświadczenie COVID-19 Wzór w załączeniu.

BRAK OŚWIADCZENIA COVID -19 ELIMINUJE DANĄ OSOBE Z ROZGRYWEK

 System rozgrywek: Mecze będą odbywać się systemem „każdy z każdym” 2x10 minut

Regulamin rozgrywek -wg SZS Wielkopolska

WZÓR OŚWIADZCENIA

https://drive.google.com/file/d/1gg9gAgAZE5utU-Y3LXJwY6Ts95RdtUJD/view