XII BIEG KOŚCIUSZKI-REGULAMIN

Regulamin

XII „ Biegu Kościuszki ”

Mistrzostwa Kalisza Nauczycieli na 5 km

 

I. Cel imprezy

 

-         popularyzacja aktywności ruchowej i sportu,

-    promocja zdrowego stylu życia,

-    integracja młodzieży szkół kaliskich,  

      II. Organizatorzy

  1. II Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu im. Tadeusza Kościuszki,
  2. Kaliski Szkolny Związek Sportowy

     III. Termin i miejsce (trasa)

-         30.09.2018 r. godz. 10.00

-         Trasa biegu głównego o długości  5km, 2 pętle po 2500m

      Start i meta przy II LO w Kaliszu, ul. Szkolna 5. Trasa wzdłuż rzeki Prosny ul.  

      Sadową do kładki na wysokości SP 12, przebiegnięcie na drugą stronę,

      obiegnięcie klombu przy ZSGH, dalej wbiegnięcie  na stadion ZSGH,

      pokonanie 250m po bieżni stadionu, po wybiegnięciu ze stadionu w prawo w

      ulicę Przybrzeżną. Nawrót ok. 100m przed hurtownią „Arjago”. Następnie

      wbiegnięcie na kładkę na wysokości SP 12 i powrót do II LO.

- Trasy biegów szkolnych

-         „O Puchar Sklepu Sport-Centrum” w Kaliszu, roczniki 2009 i młodsi  ok.350m. Start na wysokości kładki przy SP 12 od ul. Szewskiej, meta przy II LO

-          „O Puchar Prezesa UKS-12 Kalisz”, roczniki 2008-2007 ok. 800m 

Start ul. Wodna na wysokości dawnego boiska ‘Runotex”, meta przy II LO

-         „O Puchar Przewodniczącego KSZS”, roczniki 2006-2005 ok. 1000m

Start ul. Wodna na wysokości dawnego boiska „Runotex”, obiegnięcie klombu przy ZSGH, meta II LO

-         „O Puchar Naczelnika Wydziału Edukacji”, roczniki 2004-2003 ok. 1200m

 Start skrzyżowanie ulic Wodnej i Przybrzeżnej,  meta II LO

-         „O Puchar Dyrektora II LO w Kaliszu”, dziewczęta roczniki 2002-1999 oraz „Bieg Absolwenta i Sympatyka” ok. 1200m  

Start i meta przy II LO

Chłopcy roczniki 2002-1999 ok. 2500m

Start i meta przy II LO (1 pętla biegu głównego)

 

    IV. Program

-         10.00 Uroczyste rozpoczęcie

-         10.15 Bieg dziewcząt rocznik 2009 i młodsi ok. 350m

-         10.25 Bieg rocznik  2009 i młodsi ok. 350m

-         10.35 Bieg dziewcząt rocznik 2008-2007 ok. 800m

-         10.45 Bieg chłopców rocznik 2008-2007 ok. 800m

-         10.55 Bieg dziewcząt rocznik 2006-2005 ok.1000m

-         11.05 Bieg chłopców rocznik 2006-2005 ok.1000m

      -    11.15 Bieg dziewcząt rocznik 2004-2003 ok. 1200m                                                  

-         11.25 Bieg chłopców rocznik 2004-2003 ok. 1200m

-         11.35 Bieg dziewcząt rocznik 2002-1999 i „Bieg Absolwenta” ok. 1200m

-         11.45 Bieg główny w kategorii Open mężczyzn i kobiet 5000m oraz Mistrzostwa Kalisza Nauczycieli

-          Bieg chłopców rocznik 2002-1999 2500m

Wyprowadzenie na linię startu  15 minut przed rozpoczęciem biegu ( dotyczy biegów na 350m,800m, 1000m, 1200m-rocznik2004-2003)

      V. Nagrody

-         Dla zwycięzców  biegów szkolnych w kategorii dziewcząt i chłopców pamiątkowe puchary.

-         We wszystkich biegach za miejsca I-III dyplomy, medale, nagrody rzeczowe

-         W biegu głównym za I miejsce w kategorii kobiet i mężczyzn puchar oraz nagroda rzeczowa. Za miejsca II-III nagrody rzeczowe

-         W Biegu Absolwenta i Sympatyka II LO za I miejsce w kategorii kobiet i mężczyzn okolicznościowy puchar, nagroda rzeczowa. Za miejsca II-III nagrody rzeczowe.

-         W Mistrzostwach Kalisza Nauczycieli  w kategorii kobiet i mężczyzn za I miejsce puchar oraz za miejsca I-III medale i dyplomy

      VI. Zgłoszenia

-         w dniu zawodów w budynku II LO ul. Szkolna 5,

     do godz. 11.00 (Bieg główny)

      -   Biuro zawodów czynne od godziny 9.30

      VII. Opłata startowa

 

-         W biegu głównym 7,- zł

-         Biegi szkolne oraz Bieg Absolwenta i Sympatyka II LO zwolnione z opłaty startowej

 

     VIII. Postanowienia końcowe

 

     - Biegi odbędą się bez względu na pogodę,

     - Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA

-Sprawy sporne rozstrzyga kierownik zawodów kol. Waldemar Olszyna

 

IX.WZÓR KARTY STARTOWEJ:

 

Każdy zawodnik biorący udział w XII BIEGU KOŚCIUSZKI zobowiązany jest do posiadania karty startowej z podpisem rodziców lub opiekunów prawnych wg wzoru

 

 

 

Imię..................................................................................................

 

Nazwisko..........................................................................................

 

Rocznik..............................................................................................

 

Szkoła...............................................................................................

 

Dystans.............................................................................................

 

 

 

*wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych mojego w/w dziecka , uczestnika

XII BIEGU KOŚCIUSZKI-30.09.2018

 

 

 

 

PODPISY RODZICÓW .............................................      ............................................................