Halowy Lekkoatletyczny Wielomecz Miast - komunikat organizacyjny

Halowy Lekkoatletyczny Wielomecz Miast

Kalisz – 23.11.2018 – hala LA OSRiR

Regulamin

Halowego Lekkoatletycznego Wielomeczu Miast

Poznań – Pleszew - Kalisz – Ostrów Wlkp. – Środa Wlkp. – Żerków

 

 

  1. Cel :

– popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci ze szkół gimnazjalnych

 

2. Czas i miejsce rozgrywania zawodów :

      - hala OSRiR w Kaliszu ul. Łódzka 19, 23.11.2018r. godz.11.00

 

3. Uczestnicy :

        Uczestniczą reprezentacje poszczególnych miast po 2 osoby w każdej konkurencji.

        Zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji biegowej i jednej technicznej oraz

        sztafecie.

        Startują zawodnicy z roczników 2003 i młodsi.      

            

      Program zwodów :

 

        Dziewczęta : chód 1km, 60pł, 60m, 300m, 600m, 1000m, wzwyż, w dal,

                            sztafeta 4x200m na dochodzenie

                              

        Chłopcy : chód 1km, 60pł, 60m, 300m, 600m, 1000m, wzwyż, w dal,

                        sztafeta 4x200m na dochodzenie

              

 

     5. Sposób rozegrania zawodów :

        Konkurencje biegowe : serie na czas.    

        Konkurencje techniczne : w dal - 3 próby, 4 próba w finale dla 8 najlepszych

                                                              zawodników/czek.

                                                 wzwyż : 4 zrzutka eliminuje zawodnika z konkursu

 

         Rozstaw i wysokość płotków do kategorii młodzika.     

 

 

     6. Punktacja :

        - za Im 9pkt, IIm – 7pkt, III – 6pkt, IVm-5pkt, Vm-4pkt… VIIIm – 1pkt.

        - punktacja sztafet : Im 12pkt, II – 10pkt, III – 8pkt, IV – 6pkt, V – 4pkt, VI – 2pkt,  

        - na końcowy wynik miasta składa się suma punktów zdobytych przez dziewczęta i

          chłopców..   

      

     7. Nagrody :

         Indywidualnie za miejsca I-III medale.

         Drużynowo za  miejsca I-III puchary

         

     8. Zgłoszenia

         Potwierdzenie udziału do dnia 18.11.2018r. 

         Zgłoszenia imienne do dnia 21.11.2018r.

         Na adres : allenatore66 @gmail.com.

 

      9. Postanowienia końcowe.

         Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZLA.