TURNIEJ MIKOŁAJKOWY PIŁKA KOSZYKOWA DZIEWCZĄT-SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

IV Turniej Mikołajkowy w piłce koszykowej dziewcząt szkół ponadpodstawowych

07.12.2018 -hala OLIMPIA ZSP 2

 

 

Cel: Popularyzacja piłki koszykowej wśród dziewcząt szkół ponadpodstawowych.

Integracja młodzieży  kaliskich szkół  poprzez sport

Organizatorzy: Kaliski SZS i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Termin : 07.12.2018 Godz.9.30

System rozgrywek: W zależności od ilości zgłoszeń

Zgłoszenia: W nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2018 do kol. Waldemara Olszyny.

Po upływie terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane. Zgłoszenia imienne na drukach jak podczas zawodów KSZS.

Każda szkoła ma prawo wystawić tylko jedną reprezentację składającą się z 10 zawodniczek.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Turnieju !