CHRISTMAS BASKETBALL CUP

CHRISTMAS BASKET  CUP

 REGULAMIN

TURNIEJU PIŁKI KOSZYKOWEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA KALISZA

 

1.Cele:

a .Promowanie piłki koszykowej wśród młodzieży

b. Kształtowanie zdrowego stylu życia.

c. Integracja młodzieży szkół ponadpodstawowych

2.Organizator:

Kaliski Szkolny Związek Sportowy

3.Termin i miejsce:

a. Turniej odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 r. (czwartek) w hali sportowej OSRiR  w Kaliszu ul. Łódzka 29.

b. Uroczyste otwarcie godz.9.00

c. Początek  gier godz. 9.15,

c. weryfikacja i losowanie  8.30

4.Uczestnictwo:

a. W turnieju mogą wziąć udział drużyny reprezentujące szkoły ponadpodstawowe.

b .W turnieju może wziąć udział maksymalnie 6 drużyn

c. Drużyna składa się z minimum 6 a maksymalnie z 12 zawodników z roczników 2000 i młodszych.

 

 

d. Drużyny można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej wysyłając zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 grudnia 2019r.

W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, dane kontaktowe oraz skład drużyny.

e. Listę zgłoszonych zawodników można zmodyfikować (uzupełnić, zastąpić lub wykreślić zawodnika) najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszego meczu danego zespołu w turnieju.

f. Decyduje kolejność zgłoszeń.

g. Uczestnicy obowiązkowo muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju.

5.System rozgrywek:

a. Turniej odbędzie się w systemie grupowo-pucharowym.

b. System rozgrywek może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

c. Sposoby punktowania: za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 pkt.,

 za przegrane 1 pkt. za walkower 0 pkt.

d. O kolejności miejsc w grupie decyduje większa liczba zdobytych punktów a .w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny lub więcej drużyn, decydują:

  • ·Większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
  • ·Lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
  • ·Lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w grupie.
  • ·Większa liczba koszy dobytych we wszystkich meczach w grupie.

6.Przepisy gry:

a. Czas gry 2x10 minut.(czas gry może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych drużyn)

.b. Drużynie przysługują dwie  przerwy na żądanie w podstawowym czasie gry. Po jednej    w każdej połowie.

c. Czas trwania dogrywki w przypadku remisu: 3 minuty. Przysługuje jedna przerwa na żądanie w kolejnej dogrywce.

 

d.. Nie obowiązuje przepis  o  24 sekundach.

e. W sprawach spornych decyduje sędzia główny.

f. Pozostałe zasady zgodnie z przepisami PZKosz

7.Nagrody:

a.Za zajęcie miejsc I-IV  drużyny otrzymają puchary, za miejsca I-III medale oraz piłki do koszykówki.

8.Postanowienia końcowe

a. Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

b. Dopuszczalna jest gra tylko w miękkim obuwiu.

 c. Koszty organizacji i przeprowadzenia turnieju pokrywają organizatorzy

d. Organizatorzy nie zapewniają piłek na rozgrzewkę.

f. Organizatorzy turnieju nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie szkód na zdrowiu i mieniu zawodników biorących udział w rozgrywkach.

g. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

h.. Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości

i. W sprawach nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy

j. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmian w Regulaminie.