Komunikat - Igrzyska Dzieci

Podajemy terminy Mistrzostw Kalisza w Tenisie Stołowym - gry indywidualne i drużynowe - Igrzyska Dzieci

21.10.2020r godz. 10.00 - turniej indywidualny dziewcząt i chłopców

22.10.2020r godz. 9.00 - turniej drużynowy dziewcząt i chłopców

Miejsce rozgrywania zawodów - sala SP 9 w Kaliszu 

Do turnieju indywidualnego szkoła może zgłosić maksymalnie 4 chłopców i 4 dziewczynki.

Do turnieju drużynowego po 2 drużyny.

Zgłoszenia do Kol. Radosława Jackowskiego - SMS 604 540 661 do dnia 19.10.2020r.

Do turnieju drużynowego obowiązuje zgłoszenie przez SRS.

Każdy uczestnik zawodów musi posiadać oświadczenie podpisane przez rodziców wg wzoru.

 

 

.......................................................................

Imię i nazwisko ucznia Data

........................................................

Adres zamieszkania

.......................................................

Telefon kontaktowy

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że:

- nie występują u mnie objawy wskazujące na chorobę zakaźną

- nie jestem w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny

- nie zamieszkuję z osobą, która jest poddana obowiązkowej kwarantannie

 

 

 

........................................................

Czytelny podpis opiekuna, rodzica