Kalendarz

Kalendarz Imprez Sportowych Kaliskiego SZS

Igrzyska Dzieci

styczeń – czerwiec 2019r.

Kalendarz opracowano w miesiącu styczniu 2019r.

 

Lp

Nazwa Imprezy

Termin

1.

XXV Turniej Halowej Piłki Nożnej im. J. Goli – elim i finał

luty

2.

Mistrzostwa Kalisza w Piłce Ręcznej Dziewcząt

marzec

3.

Mistrzostwa Kalisza w Piłce Ręcznej Chłopców

marzec

4.

Mistrzostwa Kalisza w Piłce Siatkowej Dziewcząt

marzec

5.

Mistrzostwa Kalisza w Piłce Siatkowej Chłopców

marzec

6.

Mistrzostwa Kalisza w Piłce Koszykowej Dziewcząt

kwiecień

7.

Mistrzostwa Kalisz w Piłce Koszykowej Chłopców

kwiecień

8.

Mistrzostwa w Drużynowych Biegach Przełajowych Dziewcząt

kwiecień

9.

Mistrzostwa w Drużynowych Biegach Przełajowych Chłopców

kwiecień

10.

Liga Lekkoatletyczna – II rzut

kwiecień

11.

Liga Lekkoatletyczna – III rzut

maj

12.

Mistrzostwa Kalisza w „ 4-boju” Lekkoatletycznym Dziewcząt

maj

13.

Mistrzostwa Kalisza w „ 4-boju” Lekkoatletycznym Chłopców

maj

14.

Kaliski Dzień Sportu Szkolnego

czerwiec

15.

Złoty Mityng Lekkoatletyczny”

czerwiec

16.

Podsumowanie roku sportowego

czerwiec

wrzesień – grudzień 2019r.

 

17.

Mistrzostwa Kalisza w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt

wrzesień

18.

Mistrzostwa Kalisza w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców

wrzesień

19.

Bieg Kościuszki”

wrzesień

20.

Liga Lekkoatletyczna – I rzut

wrzesień

21.

Bieg Ptolemeusza”

październik

22.

Drużynowe Mistrzostwa Kalisza w Pływaniu Dziewcząt

październik

23.

Drużynowe Mistrzostwa Kalisza w Pływaniu Chłopców

październik

24.

Drużynowe Mistrzostwa Kalisza w Tenisie Stołowym Dziewcząt

październik

25.

Drużynowe Mistrzostwa Kalisza w Tenisie Stołowym Chłopców

październik

26.

Drużynowe Mistrzostwa Kalisza w Szachach

październik

27.

Mistrzostwa Kalisza w Halowej Piłce Nożnej

listopad

28.

Drużynowe Mistrzostwa Kalisza w Badmintonie Dziewcząt

listopad

29.

Drużynowe Mistrzostwa Kalisza w Badmintonie Chłopców

listopad

LICEALIADA-KALENDARZ IMPREZ 2019

KALENDARZ IMPREZ KALISKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU

SPORTOWEGO  W RAMACH MISTRZOSTW MIASTA KALISZA

 SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

ZA OKRES STYCZEŃ-CZERWIEC 2019

LICEALIADA

 

L.p.

NAZWA IMPREZY

MIESIĄC

1.

Mistrzostwa Kalisza w piłce siatkowej chłopców

styczeń

2.

Mistrzostwa Kalisza w piłce siatkowej dziewcząt

luty

3.

Mistrzostwa Kalisza w piłce koszykowej dziewcząt

styczeń

4.

Mistrzostwa Kalisza w piłce koszykowej chłopców

luty

5.

Mistrzostwa Kalisza w piłce nożnej-Orliki

marzec

6.

 Mistrzostwa Kalisza w drużynowych biegach przełajowych

marzec

7.

Mistrzostwa Kalisza w piłce siatkowej plażowej dziewcząt

maj

8.

Mistrzostwa Kalisza w piłce siatkowej plażowej chłopców

maj

9.

Streetball „3on3” chłopców-Mistrzostwa miasta Kalisza

maj

10.

 Streetball „3on3” dziewcząt-Mistrzostwa miasta Kalisza

czerwiec

11.

Kaliski Dzień Sportu Szkolnego

czerwiec

12.

Podsumowanie sportowe roku szkolnego 2017/2018

czerwiec

Organizator sportu szkół ponadpodstawowych  -Waldemar Olszyna

 

Kalendarz imprez opracowano zgodnie z ofertą WE –styczeń 2019

 

 

ZADANIE REALIZOWANE Z ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA KALISZA

 

 

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ KALISKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU

SPORTOWEGO  W RAMACH MISTRZOSTW MIASTA KALISZA

 SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

ZA OKRES WRZESIEŃ -GRUDZIEŃ 2019

 

 

LICEALIADA

 

L.p.

NAZWA IMPREZY

MIESIĄC

1.

 XIII Bieg Kościuszki

wrzesień

2.

Bieg Ptolemeusza –biegi młodzieżowe

październik

3.

Mistrzostwa Kalisza w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt

październik

4.

Mistrzostwa Kalisza w sztafetowych biegach przełajowych chłopców

październik

5.

Mistrzostwa Kalisza w sztafetowym pływaniu dziewcząt

październik

6.

Mistrzostwa Kalisza w sztafetowym pływaniu chłopców

październik

7.

Mistrzostwa Kalisza w halowej piłce nożnej

listopad

8.

Mistrzostwa Kalisza w drużynowym  tenisie stołowym dziewcząt

listopad

9.

Mistrzostwa Kalisza w drużynowym  tenisie stołowym chłopców

listopad

10.

Mistrzostwa Kalisza w drużynowym  badmintonie dziewcząt

listopad

11.

Mistrzostwa Kalisza w drużynowym  badmintonie chłopców

listopad

12.

Mistrzostwa Kalisza w piłce ręcznej dziewcząt

listopad

13.

Mistrzostwa Kalisza w piłce ręcznej chłopców

listopad

 

 

Organizator sportu szkół ponadpodstawowych  -Waldemar Olszyna

 

Kalendarz imprez opracowano zgodnie z ofertą WE –styczeń 2019

 

ZADANIE REALIZOWANE Z ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA KALISZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz IMS 2019 roku

KALENDARZ IMPREZ KALISKIEGO SZS NA ROK 2019

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Nazwa Imprezy

miesiąc

Mistrzostwa Kalisza w Piłce Siatkowej dziewcząt

luty

Mistrzostwa Kalisza w Piłce Siatkowej chłopców

luty

Mistrzostwa Kalisza w Koszykówce dziewcząt

marzec

Mistrzostwa Kalisza w Koszykówce chłopców

marzec

Mistrzostwa Kalisza w Piłce Ręcznej dziewcząt

marzec

Mistrzostwa Kalisza w Piłce Ręcznej chłopców

marzec

Mistrzostwa Kalisza w Piłce Nożnej

kwiecień

Mistrzostwa Kalisza w Biegach Przełajowych  Sztafetowych dziewcząt

kwiecień

Mistrzostwa Kalisza w Biegach Przełajowych  Sztafetowych chłopców

kwiecień

Mistrzostwa Kalisza w Piłce Siatkowej Plażowej dziewcząt

maj

Mistrzostwa Kalisza w Piłce Siatkowej Plażowej chłopców

maj

Kaliski Dzień Sportu Szkolnego – Streetball dziewcząt

czerwiec

Kaliski Dzień Sportu Szkolnego – Streetball chłopców

czerwiec

Bieg Kościuszki

wrzesień

Bieg Ptolemeusza

październik

Mistrzostwa Kalisza w Biegach Przełajowych dziewcząt

październik

Mistrzostwa Kalisza w Biegach Przełajowych chłopców

październik

Mistrzostwa Kalisza w Tenisie Stołowym Drużynowym dziewcząt

październik

Mistrzostwa Kalisza w Tenisie Stołowym Drużynowym chłopców

październik

Mistrzostwa Kalisza w Badmintonie Drużynowym dziewcząt

październik

Mistrzostwa Kalisza w Badmintonie Drużynowym chłopców

październik

Mistrzostwa Kalisza w Piłce Nożnej Halowej

październik

Mistrzostwa Kalisza w Szachach Drużynowych

listopad

Mistrzostwa Kalisza w Lekkiej Atletyce Halowej

listopad

 

Opracowano w pierwszym kwartale 2019 roku

KALENDARZ IMPREZ LICEALIADA 2018/2019

KALENDARZ IMPREZ Kaliskiego SZS na rok szkolny 2018/2019

 

Bieg Kościuszki – 30.09.2018

Bieg Ptolemeusza – 7.10.2018

Biegi Przełajowe Sztafetowe  -10.10.2018

Pływanie Drużynowe - 18.10.2018

Lekka Atletyka Indywidualnie – 4.10.2018

Halowa Piłka Nożna do 17.11.2018

Badminton Drużynowy -24.10.2018

Tenis Stołowy Drużynowy - 23.10.2018

Szachy Drużynowe - 20.10.2018

Piłka Ręczna Dziewcząt do 8.11.2019

Piłka Ręczna Chłopców do 5.11.2019

Piłka Siatkowa Dziewcząt do 9.03.2019

Piłka Siatkowa Chłopców do 9.03.2019

Aerobik Grupowy – marzec 2019

Koszykówka Dziewcząt do 2.03.2019

Koszykówka Chłopców do 2.03.2019

Drużynowe Biegi Przełajowe do 30.03.2019

Piłka Nożna "ORLIKI" do 17.04.2019

Koszykówka Streetball Dziewcząt - do 20.05.2019

Koszykówka Streetball Chłopców - do 20.05.2019

Piłka Siatkowa Plażowa Dziewcząt do 20.05.2019

Piłka Siatkowa Plażowa Chłopców do 205.2019

 

Zgłoszenia szkół IMS

ZESTAWIENIE  ZGŁOSZEŃ IMS

dyscyplina sportu

szkoła

Bieg Kościuszki

1,2,4,8,10,13,16,17,18,24

Bieg Ptolemeusza

1,2,4,7,8,10,13,15,16,17,18,24

Biegi Przełajowe Sztafetowe dziewcząt

1,4,8,10,13,15,16,17,18,18,24

Biegi Przełajowe Sztafetowe chłopców 

1,4,8,10,13,16,17,18,18,24

Pływanie Drużynowe dziewcząt

8,10,13,16,17,18,24

Pływanie Drużynowe chłopców

8,10,13,16,17,18,24

Lekka Atletyka Indywidualnie

1,2,4,7,8,10,13,16,17,18,22,24

Halowa Lekka Atletyka

1,8,4,7,10,13,16,17,18,24

Halowa Piłka Nożna

1,2,3,4,7,8,10,12,13,13,13,15,16,17,18,18,22,24

Badminton Drużynowy dziewcząt

1,4,7,8,13,13,13,15,16,17,18,18

Badminton Drużynowy chłopców

1,4,4,7,8,13,15,16,17,18,18,24

Tenis Stołowy Drużynowy dziewcząt

1,4,4,7,8,10,13,16,17,18,18

Tenis Stołowy Drużynowy chłopców

1,4,4,7,8,10,10,13,15,16,17,18,18,24

Szachy Drużynowe

2,8,10,15,16,17,18,24

Piłka Ręczna dziewcząt

2,10,13,15,17,18,18

Piłka Ręczna chłopców

1,2,10,4,13,15,17,18,18,24

Piłka Siatkowa dziewcząt

1,4,7,8,16,17,18,18,18,24,24,24

Piłka Siatkowa chłopców

1,4,17,18,18,18,24

Aerobik Grupowy

10

Koszykówka dziewcząt

2,4,7,10,16,17,18,18

Koszykówka chłopców

2,4,7,8,10,16,17,18,18,24

Drużynowe Biegi Przełajowe dziewcząt

1,2,4,8,10,13,16,17,18,24

Drużynowe Biegi Przełajowe chłopców

1,2,4,8,10,13,16,17,18,24

Piłka Nożna

1,3,4,7,8,10,13,13,13,15,16,17,18,18,22,24

Koszykówka Streetball dziewcząt

4,10,16,17,18,18

Koszykówka Streetball chłopców

4,10,16,17,18,18,24

Piłka Siatkowa Plażowa dziewcząt

2,4,4,16,17,18,18,18,24,24,24

Piłka Siatkowa Plażowa chłopców

2,4,4,7,16,17,18,18,18,24,24,24

 

 

Więcej artykułów…

  1. Kalendarz Imprez - IMS