Wyniki zawodów

XXV Turniej Halowej Piłki Nożnej im. Józefa Goli

Wyniki gier eliminacyjnych

 

Grupa „A” - hala SP 10

SP 15 – SP 10    5 : 0

SP 1 - SP 8       0 : 15

SP 10 – SP 8     0 : 9

SP 15 – SP 1     5 : 1

SP 1 – SP 10     1 : 5

SP 8 – SP 15     8 : 0

Kolejność w grupie:

1. SP 8       9 pkt awans

2. SP 15     6 awans

3. SP 10     3

4. SP 1       0

Grupa „B” - hala „Arena”

SP Stawiszyn – SP 9    3 : 2

SP 24 – SP 18        4 : 1

SP 9 – SP 18          0 : 1

SP Stawiszyn – SP 24    2 : 0

SP 24 – SP 9       2 : 3

SP 18 – SP Stawiszyn    3 : 0

Kolejność w grupie:

1. SP 18             6pkt awans

2. SP Stawiszyn   3 awans

3. SP 9               3

4. SP 24             3

Grupa „C” - hala SP 17

SP 16 – SP 17      0 : 5

Edukator – SP Brzeziny    0 : 1

SP 17 – SP Brzeziny     2 : 1

SP 16 – Edukator      1 : 0

Edukator – SP 17      1 : 6

SP Brzeziny – SP 16   2 : 0

Kolejność w grupie:

1. SP 17             9pkt awans

2. SP Brzeziny    6 awans

3. SP 16          3

4. Edukator      0

Grupa „D” - hala ZSG-H

SP Piotrów – SP 14     0 : 3

SP 13 – SP 12           0 : 4

SP 14 – SP 12           2 : 0

SP Piotrów – SP 13    9 : 1

SP 13 – SP 14           1 : 7

SP 12 – SP Piotrów    0 : 2

Kolejność w grupie:

1. SP 14           9pkt awans

2. SP Piotrów    6 awans

3. SP 12           3

4. SP 13           0

Gry finałowe – 23.02.2019r godz. 9.30 – Hala „Arena”

Podział na grupy:

X” - SP 8, 14, Stawiszyn, Brzeziny

Y” - SP 15, Piotrów, 18, 17

 

ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA KALISZA

 

 

Wyniki zawodów

Komunikat

Halowa Piłka Nożna – Igrzyska Dzieci

25.10. -  8.11.2018r hala sprtowa ZSG-H i SP 10

 

Grupa „A”

SP 17 – SP 7   5 : 0

SP 12 – SP 7   1 : 1

SP 17 – SP 12   4 : 0

SP 13 nie stawiła się na rozgrywki. Awans SP 17 do finału miasta.

Grupa”B”

SP 15 – SP 18   4 : 1

SP Jagiellończyk – SP 8   0 : 7

SP 21 – SP 18   0 : 3

SP 14 – SP 8   1 : 2

SP 15 – SP 21   4 : 1

SP Jagiellończyk – SP 14   0 : 6

SP 15 – SP 8   0 : 1

Awans do finału miasta uzyskał zespół SP 8.

Grupa „C”

SP 10 – SP Jagiellończyk   4 : 1

SP 18 – SP 16   10 : 0

SP Jagiellończyk – SP 9   0 : 3

SP 11 – SP 16   3 : 0

SP 10 – SP 9   3 : 2

SP 18 – SP 11   2 : 0

SP 10 – SP 18   1 : 0

Awans do finału miasta uzyskał zespół SP 10

Finał miasta

SP 10 – SP 8   1 : 5

SP 17 – SP 8   1 : 3

SP 10 – SP 17   3 : 6

Kolejność finału

1. SP 8 - awans do finału rejonu

2. SP 17

3. SP 10