TENIS STOŁOWY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

MISTRZOSTWA KALISZA W DRUŻYNOWYM TENISIE STOŁOWYM

LICEALIADA

 

Termin: 24.10.18 -środa -godz.9.15 – sala OSRiR

 

Weryfikacja –8.45

 

Wszystkie startujące zespoły zobowiązane są do posiadania imiennego opieczętowanego i podpisanego zgłoszenia  oraz potwierdzenia udziału w zawodach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10 w celu ustalenia systemu rozgrywek

 

Uczestnictwo
W mistrzostwach udział biorą zgłoszone zespoły dziewcząt i chłopców ze szkół ponadpodstawowych. Prawo reprezentowania szkoły ma młodzież urodzona w roku 1999 i młodsza, posiadająca ważną legitymacje szkolną.

Sposób przeprowadzenia mistrzostw

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem WIMS i przepisami PZTStoł. System rozgrywek opracowują organizatorzy sportu szkolnego w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.

W mistrzostwach powiatów uczestniczą wszystkie zgłoszone zespoły.

Zasady gry

Dziewczęta: trzy zawodniczki + rezerwowa, która może wystąpić tylko w grze podwójnej. Chłopcy: trzech zawodników + rezerwowy, który może wystąpić tylko w grze podwójnej. Zespoły rozgrywają mecze do czterech wygranych spotkań wg klucza:
A- X                                                         A- Y

 B -Y               gra podwójna                      B- Z


C- Z                                                         C- X
Wygrywa zespół, którego zawodniczki/cy odniosły/eśli więcej zwycięstw.