Komunikat

Uchwała

Zarządu Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego

z dnia 7.09.2020r.

 

w sprawie: Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kaliskiego SZS

 

 

§ 1

 

Przeprowadzić Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kaliskiego SZS

w dniu 12 października 2020 roku.

 

§ 2

 

Zalecić Uczniowskim Klubom Sportowym – członkom zwyczajnym przeprowadzenie zjazdów sprawozdawczo-wyborczych do 30 września 2020 roku

oraz zobowiązać do przekazania do biura Kaliskiego SZS nie później niż do

2.10.2020r wykazów wybranych delegatów.

 

§ 3

 

Dokonać podział mandatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kaliskiego SZS w ilości 4 mandatów dla Uczniowskich Klubów Sportowych.

 

§ 4

 

Zobowiązać członków Zarządu Kaliskiego SZS do wzięcia udziału w zjazdach sprawozdawczo-wyborczych członków zwyczajnych Kaliskiego SZS.

 

§ 4

 

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd

Kaliskiego SZS

INAUGURACJA SPORTOWA ROKU SZS -MISTRZOSTWA KALISZA W LEKKIEJ ATLETYCE

Regulamin

 Mistrzostw Miasta Kalisza w Lekkiej Atletyce

w kategoriach wiekowych Licealiady i Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Inauguracja sportowa roku szkolnego 2020/2021

 

Czytaj więcej: INAUGURACJA SPORTOWA ROKU SZS -MISTRZOSTWA KALISZA W LEKKIEJ ATLETYCE

ZEBRANIE NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.PODSUMOWANIE PROGRAMU TRENER OSIEDLOWEGO

Zebranie nauczycieli wychowania fizycznego oraz podsumowanie programu Trener Osiedlowy – Kalisz 2020

 17.09.2020-czwartek

  Zarząd Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego zaprasza wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego kaliskich szkół oraz trenerów osiedlowych na spotkanie podsumowujące program Trener Osiedlowy – Kalisz 2020 a także dotyczące realizacji Kalendarza Imprez Sportowych, które odbędzie się w auli Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Wyszyńskiego (Sawickiej) w dniu 17. 09 .2020 o godz.18.00

Serdecznie zapraszamy !!!

TRENER OSIEDLOWY 2020-KARTA UCZESTNIKA

 

WZÓR

KARTA WYWIADU EPIDEMIOLOGICZNEGO COVID-19

(dla osób uczestniczących w programie TRENER OSIEDLOWY KALISZ 2020)

 

Imię i Nazwisko…………………………………………….

PESEL……………………………………………………......

 

  1. Czy miał Pan/Pani bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 w ostatnich 14 dniach?            TAK     NIE
  2. Czy miał Pan/Pani kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie z powodu zakażenia COVID-19 w ostatnich 14 dniach?    TAK       NIE
  3.   Ma Pan/Pani aktualną decyzję o obowiązkowej kwarantannie lub izolacji z powodu kontaktu z osobą zakażoną COVID-19? TAK    NIE
  4.   Czy ma Pan/Pani aktualnie objawy chorobowe: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, złe samopoczucie, katar, ból gardła?    TAK NIE

 

………………………………………

 Data i podpis uczestnika/rodzica

 

Wywiad jest wypełniany przez uczestnika  lub w przypadku dzieci (do 18 r.ż) przez rodziców lub opiekunów prawnych.

                                                                          

 

Komunikat

Ranking Szkół Podstawowych Igrzyska Dzieci za rok szkolny 2019/2020 - patrz Ranking szkoły podstawowe