VII Zjazd Kaliskiego SZS

Kaliski SZS przekazuje regulamin oraz porządek obrad VII Zjazdu Kaliskiego SZS

Czytaj więcej: VII Zjazd Kaliskiego SZS

Komunikat liga LA

Liga LA dla rocznika 2006/2007 odbędzie się dnia 8.10.2020r godz. 11.00 na stadionie miejskim.

Regulamin zawodów patrz Igrzyska Dzieci - lekkoatletyka.

Zgłoszenia do zawodów wg podanego wzoru. 

Wyniki z zawodów ligi LA z dnia 23 i 24 września 2020r - patrz Igrzyska Dzieci lekkoatletyka

Program minutowy-02.10

Program minutowy-02.10 Mistrzostw Kalisza w lekkiej atletyce

Czytaj więcej: Program minutowy-02.10

ZAWODY LA -02.10-INFORMACJE

Zgłoszenia do zawodów w systemie SRS -SZKOLNA LIGA LEKKOATLETYCZNA.

Wszyscy uczestnicy zawodów powinni posiadać oświadczenie COVID zarówno uczestnicy jak i opiekunowie wzór poniżej ...

 

KARTA WYWIADU EPIDEMIOLOGICZNEGO COVID-19 (dla uczniów /opiekunów uczestniczących w zawodach Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego)

 

Imię i Nazwisko-………………………………………………………

Data urodzenia………………………………………………………..

Szkoła…………………………………………………………………

Rodzaj zawodów……………………………………………………….

 

Czytaj więcej: ZAWODY LA -02.10-INFORMACJE

Terminy ligi LA

Terminy zawodów ligi lekkoatletycznej szkół podstawowych oraz regulamin - patrz Igrzyska Dzieci - lekkoatletyka.