Otwarte Mistrzostwa Miasta Kalisza w Lekkiej Atletyce – regulamin

Regulamin

Otwartych Mistrzostw Miasta Kalisza w Lekkiej Atletyce

w kategoriach wiekowych Licealiady i Igrzysk Młodzieży Szkolnej

 

 

1. Organizator :

Miasto Kalisz i Kaliski Szkolny Związek Sportowy

 

2. Cel.

Popularyzacja lekkiej atletyki

 

3.  Czas i miejsce

   02.10.2019 Stadiom Miejski  w Kaliszu, ul. Łódzka 19, 

11.00 – rozpoczęcie zawodów,

11.30 – chód, 12,00 – pozostałe konkurencje

 

4.  Uczestnicy

   Reprezentanci szkół z podziałem na dwie kategorie wiekowe :

– uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych

– uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych

 

5.  Program zawodów :

   Szkoły ponadgimnazjalne

    dziewczęta – 100pł,100m, 400m, 1500m, w dal, wzwyż, kula 3kg, chód 2km, sztafeta szwedzka

    chłopcy – 110pł, 100m, 400m, 1500m, w dal, wzwyż, kula 5kg, chód 2km, sztafeta szwedzka

   szkoły podstawowe

    dziewczęta : 80pł, 100m, 300m, 600m, w dal, wzwyż, kula 3kg, chód 2km, sztafeta szwedzka

    chłopcy : 110pł, 100m, 300m, 1000m, w dal, wzwyż, kula 5kg, chód 2km, sztafeta szwedzka  

    Biegi płotkarskie zostaną przeprowadzone osobno w kategorii szkół ponadgimnazjalnych (obowiązuje wysokość i rozstaw płotków dla kategorii juniora młodszego), oraz dla szkół podstawowych (obowiązuje wysokość i rozstaw płotków dla kategorii młodzika)   Wysokość i rozstaw płotków zgodnie z przepisami PZLA. 

Uwaga : szkoły mogą zgłosić maksymalnie 3 zawodników do poszczególnych konkurencji.

 

 6. Sposób rozegrania zawodów 

    W biegach na 100m eliminacje i finały (8 najlepszych wyników z eliminacji), pozostałe biegi serie na czas. W konkurencjach technicznych 3 próby finał dla 8 zawodników

 

7. Nagrody 

   Za miejsca I-III medale. W każdej konkurencji dla najlepszego zawodnika z Kalisza, nagroda w postaci drobnego upominku.

 

8.  Zgłoszenia 

   do dnia 28.09.2019r do godz. 20.00, na adres mailowy : olszyna@op.pl

w zgłoszeniu należy podać : imię i nazwisko, rocznik, szkołę, konkurencję

Obowiązuje zbiorcze zgłoszenie szkoły, nie będą przyjmowane zgłoszenia indywidualne.

 

9. Postanowienia końcowe 

    Wszyscy uczestnicy zawodów powinni  mieć zgodę, niepełnoletni ( rodziców lub prawnych opiekunów) na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych .

Niedopuszczalny jest start zawodnika, który ma przeciwwskazania do uprawiania sportu (za prawidłowe zgłoszenie do zawodów odpowiedzialny jest opiekun szkoły)  

Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z  przepisami PZLA i regulaminem WIMS. Sporne kwestie rozstrzyga kierownik zawodów.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Patnerzy

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top