Otwarte Mistrzostwa Miasta Kalisza w Lekkiej Atletyce – regulamin

Regulamin

Otwartych Mistrzostw Miasta Kalisza w Lekkiej Atletyce

w kategoriach wiekowych Licealiady i Igrzysk Młodzieży Szkolnej

 

 

1. Organizator :

Miasto Kalisz i Kaliski Szkolny Związek Sportowy

 

2. Cel.

Popularyzacja lekkiej atletyki

 

3.  Czas i miejsce

   02.10.2019 Stadiom Miejski  w Kaliszu, ul. Łódzka 19, 

11.00 – rozpoczęcie zawodów,

11.30 – chód, 12,00 – pozostałe konkurencje

 

4.  Uczestnicy

   Reprezentanci szkół z podziałem na dwie kategorie wiekowe :

– uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych

– uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych

 

5.  Program zawodów :

   Szkoły ponadgimnazjalne

    dziewczęta – 100pł,100m, 400m, 1500m, w dal, wzwyż, kula 3kg, chód 2km, sztafeta szwedzka

    chłopcy – 110pł, 100m, 400m, 1500m, w dal, wzwyż, kula 5kg, chód 2km, sztafeta szwedzka

   szkoły podstawowe

    dziewczęta : 80pł, 100m, 300m, 600m, w dal, wzwyż, kula 3kg, chód 2km, sztafeta szwedzka

    chłopcy : 110pł, 100m, 300m, 1000m, w dal, wzwyż, kula 5kg, chód 2km, sztafeta szwedzka  

    Biegi płotkarskie zostaną przeprowadzone osobno w kategorii szkół ponadgimnazjalnych (obowiązuje wysokość i rozstaw płotków dla kategorii juniora młodszego), oraz dla szkół podstawowych (obowiązuje wysokość i rozstaw płotków dla kategorii młodzika)   Wysokość i rozstaw płotków zgodnie z przepisami PZLA. 

Uwaga : szkoły mogą zgłosić maksymalnie 3 zawodników do poszczególnych konkurencji.

 

 6. Sposób rozegrania zawodów 

    W biegach na 100m eliminacje i finały (8 najlepszych wyników z eliminacji), pozostałe biegi serie na czas. W konkurencjach technicznych 3 próby finał dla 8 zawodników

 

7. Nagrody 

   Za miejsca I-III medale. W każdej konkurencji dla najlepszego zawodnika z Kalisza, nagroda w postaci drobnego upominku.

 

8.  Zgłoszenia 

   do dnia 28.09.2019r do godz. 20.00, na adres mailowy : olszyna@op.pl

w zgłoszeniu należy podać : imię i nazwisko, rocznik, szkołę, konkurencję

Obowiązuje zbiorcze zgłoszenie szkoły, nie będą przyjmowane zgłoszenia indywidualne.

 

9. Postanowienia końcowe 

    Wszyscy uczestnicy zawodów powinni  mieć zgodę, niepełnoletni ( rodziców lub prawnych opiekunów) na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych .

Niedopuszczalny jest start zawodnika, który ma przeciwwskazania do uprawiania sportu (za prawidłowe zgłoszenie do zawodów odpowiedzialny jest opiekun szkoły)  

Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z  przepisami PZLA i regulaminem WIMS. Sporne kwestie rozstrzyga kierownik zawodów.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top