XIII BIEG KOŚCIUSZKI

Regulamin

XIII „ Biegu Kościuszki ”

Mistrzostwa Kalisza Nauczycieli na 5 km

29.09.2019

 

I. Cel imprezy

 

–         popularyzacja aktywności ruchowej i sportu,

–    promocja zdrowego stylu życia,

–    integracja młodzieży szkół kaliskich,  

      II. Organizatorzy

  1. II Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu im. Tadeusza Kościuszki,
  2. Kaliski Szkolny Związek Sportowy

     III. Termin i miejsce (trasa)

–         29.09.2019 r. godz. 10.00

–         Trasa biegu głównego o długości  5km, 2 pętle po 2500m

      Start i meta przy II LO w Kaliszu, ul. Szkolna 5. Trasa wzdłuż rzeki Prosny ul.  

      Sadową do kładki na wysokości SP 12, przebiegnięcie na drugą stronę,

      obiegnięcie klombu przy ZSGH, dalej wbiegnięcie  na stadion ZSGH,

      pokonanie 250m po bieżni stadionu, po wybiegnięciu ze stadionu w prawo w

      ulicę Przybrzeżną. Nawrót ok. 100m przed hurtownią „Arjago”. Następnie

      wbiegnięcie na kładkę na wysokości SP 12 i powrót do II LO.

Trasy biegów szkolnych:

–         „O Puchar Sklepu Sport-Centrum” w Kaliszu, roczniki 2011 i młodsi  ok.350m. Start na wysokości kładki przy SP 12 od ul. Szewskiej, meta przy II LO

–          „O Puchar Prezesa UKS-12 Kalisz”, roczniki 2009-2010 ok. 800m 

Start ul. Wodna na wysokości dawnego boiska ‘Runotex”, meta przy II LO

–         „O Puchar Przewodniczącego KSZS”, roczniki 2007-2008 ok. 1000m

Start ul. Wodna na wysokości dawnego boiska „Runotex”, obiegnięcie klombu przy ZSGH, meta II LO

–         „O Puchar Naczelnika Wydziału Edukacji”, roczniki 2005-2006 ok. 1200m

 Start skrzyżowanie ulic Wodnej i Przybrzeżnej,  meta II LO

–         „O Puchar Dyrektora II LO w Kaliszu”, dziewczęta roczniki 2004-2000 oraz „Bieg Absolwenta i Sympatyka” ok. 1200m  

Start i meta przy II LO

Chłopcy roczniki 2004-2000 ok. 2500m

Start i meta przy II LO (1 pętla biegu głównego)

 

    IV. Program

–         10.00 Uroczyste rozpoczęcie

–         10.15 Bieg dziewcząt rocznik 2011 i młodsi ok. 350m

–         10.25 Bieg rocznik  2011 i młodsi ok. 350m

–         10.35 Bieg dziewcząt rocznik 2009-2010 ok. 800m

–         10.45 Bieg chłopców rocznik 2009-2010 ok. 800m

–         10.55 Bieg dziewcząt rocznik 2007-2008 ok.1000m

–         11.05 Bieg chłopców rocznik 2007-2008 ok.1000m

      –    11.15 Bieg dziewcząt rocznik 2005-2006 ok. 1200m                                                  

–         11.25 Bieg chłopców rocznik 2005-2006 ok. 1200m

–         11.35 Bieg dziewcząt rocznik 2004-2000 i „Bieg Absolwenta” ok. 1200m

–         11.45 Bieg główny w kategorii Open mężczyzn i kobiet 5000m oraz Mistrzostwa Kalisza Nauczycieli

–          Bieg chłopców rocznik 2004-2000- 2500m

Wyprowadzenie na linię startu  15 minut przed rozpoczęciem biegu ( dotyczy biegów na 350m,800m, 1000m, 1200m-rocznik2007-2006)

      V. Nagrody

–         Dla zwycięzców  biegów szkolnych w kategorii dziewcząt i chłopców pamiątkowe puchary.

–         We wszystkich biegach za miejsca I-III dyplomy, medale, nagrody rzeczowe

–         W biegu głównym za I miejsce w kategorii kobiet i mężczyzn puchar oraz nagroda rzeczowa. Za miejsca II-III nagrody rzeczowe

–         W Biegu Absolwenta i Sympatyka II LO za I miejsce w kategorii kobiet i mężczyzn okolicznościowy puchar, nagroda rzeczowa. Za miejsca II-III nagrody rzeczowe.

–         W Mistrzostwach Kalisza Nauczycieli  w kategorii kobiet i mężczyzn za I miejsce puchar oraz za miejsca I-III medale i dyplomy

      VI. Zgłoszenia

–         w dniu zawodów w budynku II LO ul. Szkolna 5,

     do godz. 11.00 (Bieg główny)

      –   Biuro zawodów czynne od godziny 9.00

      VII. Opłata startowa

 

–         W biegu głównym 7,- zł

–         Biegi szkolne oraz Bieg Absolwenta i Sympatyka II LO zwolnione z opłaty startowej

 

     VIII. Postanowienia końcowe

 

     – Biegi odbędą się bez względu na pogodę,

     – Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA oraz z ogólnym     regulaminem Igrzysk Młodzieży Szkolnej

-Sprawy sporne rozstrzyga kierownik zawodów kol. Waldemar Olszyna

 

IX.WZÓR KARTY STARTOWEJ:

 

Każdy zawodnik biorący udział w XIII BIEGU KOŚCIUSZKI zobowiązany jest do posiadania karty startowej z podpisem rodziców lub opiekunów prawnych wg wzoru

 

 

 

Imię……………………………………………………………………………………..

 

Nazwisko………………………………………………………………………………

 

Rocznik………………………………………………………………………………….

 

Szkoła…………………………………………………………………………………..

 

Dystans…………………………………………………………………………………

 

*wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych mojego w/w dziecka , uczestnika

XII BIEGU KOŚCIUSZKI-29.09.2019

*oświadczam, że mój syn/córka nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w XIII Biegu Kościuszki

 

 

 

PODPISY RODZICÓW ………………………………………………………..                   …………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top