CHRISTMAS BASKETBALL CUP

CHRISTMAS BASKET  CUP

 REGULAMIN

TURNIEJU PIŁKI KOSZYKOWEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA KALISZA

 

1.Cele:

a .Promowanie piłki koszykowej wśród młodzieży

b. Kształtowanie zdrowego stylu życia.

c. Integracja młodzieży szkół ponadpodstawowych

2.Organizator:

Kaliski Szkolny Związek Sportowy

3.Termin i miejsce:

a. Turniej odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 r. (czwartek) w hali sportowej OSRiR  w Kaliszu ul. Łódzka 29.

b. Uroczyste otwarcie godz.9.00

c. Początek  gier godz. 9.15,

c. weryfikacja i losowanie  8.30

4.Uczestnictwo:

a. W turnieju mogą wziąć udział drużyny reprezentujące szkoły ponadpodstawowe.

b .W turnieju może wziąć udział maksymalnie 6 drużyn

c. Drużyna składa się z minimum 6 a maksymalnie z 12 zawodników z roczników 2000 i młodszych.

 

 

d. Drużyny można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej wysyłając zgłoszenie na adres olszyna@op.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 grudnia 2019r.

W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, dane kontaktowe oraz skład drużyny.

e. Listę zgłoszonych zawodników można zmodyfikować (uzupełnić, zastąpić lub wykreślić zawodnika) najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszego meczu danego zespołu w turnieju.

f. Decyduje kolejność zgłoszeń.

g. Uczestnicy obowiązkowo muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju.

5.System rozgrywek:

a. Turniej odbędzie się w systemie grupowo-pucharowym.

b. System rozgrywek może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

c. Sposoby punktowania: za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 pkt.,

 za przegrane 1 pkt. za walkower 0 pkt.

d. O kolejności miejsc w grupie decyduje większa liczba zdobytych punktów a .w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny lub więcej drużyn, decydują:

  • ·Większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
  • ·Lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
  • ·Lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w grupie.
  • ·Większa liczba koszy dobytych we wszystkich meczach w grupie.

6.Przepisy gry:

a. Czas gry 2×10 minut.(czas gry może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych drużyn)

.b. Drużynie przysługują dwie  przerwy na żądanie w podstawowym czasie gry. Po jednej    w każdej połowie.

c. Czas trwania dogrywki w przypadku remisu: 3 minuty. Przysługuje jedna przerwa na żądanie w kolejnej dogrywce.

 

d.. Nie obowiązuje przepis  o  24 sekundach.

e. W sprawach spornych decyduje sędzia główny.

f. Pozostałe zasady zgodnie z przepisami PZKosz

7.Nagrody:

a.Za zajęcie miejsc I-IV  drużyny otrzymają puchary, za miejsca I-III medale oraz piłki do koszykówki.

8.Postanowienia końcowe

a. Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

b. Dopuszczalna jest gra tylko w miękkim obuwiu.

 c. Koszty organizacji i przeprowadzenia turnieju pokrywają organizatorzy

d. Organizatorzy nie zapewniają piłek na rozgrzewkę.

f. Organizatorzy turnieju nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie szkód na zdrowiu i mieniu zawodników biorących udział w rozgrywkach.

g. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

h.. Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości

i. W sprawach nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy

j. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmian w Regulaminie.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top