Otwarte Mistrzostwa Kalisza na ergometrze wioślarskim

W imieniu Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego

oraz

Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego

 

serdecznie zapraszamy do udziału

w

 

OTWARTYCH MISTRZOSTWACH MIASTA  KALISZA

NA  ERGOMETRZE  WIOŚLARSKIM

 

 

 

                       Zawody na ergometrach dla uczennic i uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych mają na celu promocję wioślarstwa halowego wśród społeczności szkolnej. Nasza inicjatywa zmierza do zainteresowania Dyrekcji Waszej Szkoły, nauczycieli wychowania fizycznego oraz młodzieży tą dyscypliną sportu.

                    Finał tegorocznej imprezy odbędzie się w dniu  22 listopada  2019 r. w hali sportowo – widowiskowej Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji przy ulicy Łódzkiej 29 w Kaliszu , podczas Pucharu Polski na Ergometrze Wioślarskim.

                   W celu wyłonienia reprezentacji szkoły na finał, nauczeni doświadczeniami       z lat poprzednich, proponujemy aby  dziewczęta  i  chłopców wytypowali nauczyciele w-f na podstawie znajomości ich możliwości motorycznych (wytrzymałość i siła).

                   Dla tak wybranej reprezentacji prosimy wybrać i zgłosić nam dogodny termin w okresie 01.11.2019 r. – 20.11.2019 r. na przeprowadzenie lekcji techniki wiosłowania. Lekcję taką przeprowadzi trener KTW w wybranym przez Państwa            i skoordynowanym z potrzebami innych szkół terminie. Taki system pozwoli uczniom lepiej zapoznać się z techniką wioślarską, niż 2 –3 minutowy kontakt z ergometrem przed zawodami.

                 Zajęcia odbędą się na Przystani Letniej KTW ul. Wał Piastowski 1 w Kaliszu.

      Osoby koordynujące – trenerzy KTW :  Małgorzaty Gralak tel. 608-374-320, Paweł Rakowski tel. 662-818-506, Anny Kliber tel.730-997-622,

REGULAMIN

 

 ZAWODY NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM

 

¨       OTWARTE MISTRZOSTWA  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

¨       SZTAFETY  UCZNIOWSKICH  KLUBÓW  SPORTOWYCH

¨       OTWARTE MISTRZOSTWA  SZKÓŁ  MIASTA  KALISZA

 

 

 

I. TERMIN  I  MIEJSCE  ZAWODÓW

 

Zawody odbędą się w dniu 22-23.11.2019 r. w Kaliszu – hala sportowo – widowiskowa Ośrodka Sportu,  Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 29. Zawody odbędą się na 10 ergometrach.

 

II. KIEROWNICTWO i  ORGANIZACJA  ZAWODÓW

 

Organizatorem zawodów jest Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie  w Kaliszu

Współorganizatorzy:

– Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich – Poznań

– Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM – Kalisz

– Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji –  Kalisz

 

III. PROGRAM  ZAWODÓW

 

22 listopada 2019 r. początek godz. 10.00

 

 1. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych dziewcząt kl.  VI   2007 …………..…..….300 m
 2. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych dziewcząt kl. VII   2006 ………………..….300 m
 3. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych dziewcząt kl. VIII   2005…………… …..….300 m
 4. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych chłopców  kl. VI   2007……………..…….300 m
 5. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych  chłopców kl. VII  2006 ……………….….300 m
 6. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych chłopców  kl. VIII   2005……………….….300 m
 7. mistrzostwa kaliskich szkół ponadgimnazjalnych   2004..………………………..………300 m
 8. biegi osób niepełnosprawnych  
 9. sztafety  UKS – ów  – dziewcząt………………………………………………………………………….500 m
 10. sztafety UKS – ów – chłopców…………………………………………………………………………..500 m

 

IV  PROGRAM ZAWODÓW

 

23 listopada  2019 r.  początek godz.10.00

 

    11. Policja contra Straż Miejska contra Straż Graniczna contra Straż Pożarna ………….500 m

    12. Starostwo contra Urząd Miejski……………………………………………………….……500 m

    13. weterani – masters………………………………………… ……………………………….500m

14. studenci uczelni wyższych studentki  …………….……………………………………………. 500 m

15. studenci uczelni wyższych  studenci  ………..…………………………………………………..500 m

16. seniorki – waga lekka…………………………………………………………………..… .2000 m

17. seniorki………………………………………………………………………………………. 2000 m

18. seniorzy – waga lekka…………………………………………………………………..… 2000 m

19. seniorzy………………………………………………………………………………..……. 2000 m

    20.  młodziczki ( 2005/2006)……..……………………………………………………………………….1500 m  

21.  młodzicy    (2005/2006)………………………………………………………………………………….1500 m 

22.  juniorki   (2003/2004)………………………………………………………………………………………2000 m

23.  juniorzy   (2003/2004)……………………………………………………………………………………..2000 m

24. juniorki    (2001/2002)…………………………………………………………………………… ……..2000 m

25. juniorzy  (2001/2002)……………………………………………………………………………………..2000 m

26. juniorki   (2001/2002)  do 60 kg…………………………………………………………………………2000 m 

27. juniorzy   (2001/2002) do70………………………………………………………………………………2000 m

28. kobiety                 do 62 kg……………………………………………………………………………..2000 m

29. mężczyźni ……… do 75 kg……………………………………………………………………………2000 m

30. kobiety ………..…………………………………………………………………………….2000  m

31. mężczyźni  ……….…………………………………………………………………………2000  m

 

 

 1. 1.     ZGŁOSZENIA  IMIENNE

 

¨       Zgłoszenia imienne należy dostarczyć do dnia 20  listopada 2019 r. na adres e-mail: ktw.kalisz@interia.pl  dla biegów 1-15

¨       Dla biegów 16 -31 na stronie internetowej http://www.rowtiming.com/page/  do dnia 20  listopada 2019 r.

¨       Wpisowe w  wysokości 25 zł od zgłoszonych juniorów (-ek), juniorów (-ek) młodszych, seniorów (-ek), młodzików (-czek)  należy opłacić przed rozpoczęciem zawodów  w kasie organizatora lub  przelewem  na konto Santander 71 1090 1128 0000 0000 1201 5707 do dnia 21.11.2019 r.

¨       Wpisowe do biegów nr 20-31 dla klubów zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Towarzystw Wioślarskich wynosi 15 zł dla junior młodszy, junior, senior  i 8 zł dla młodzik, płatne w kasie organizatora lub  przelewem na konto Santander 71 1090 1128 0000 0000 1201 5707 do dnia 21.11.2019 r.

 

 

 1. 2.     INFORMACJE OGÓLNE

 

¨       Biegi nr  1 – 10 zostaną rozegrane od godziny 10.00 w dniu 22.11.2019 r.

¨       Biegi  nr 11 – 31 rozegrane zostaną od godz. 10.00 w dniu 23.11.2019 r.

¨       Biegi  nr  16 – 19 rozgrywane są o Puchar Polski na Ergometrze Wioślarskim o godz. 12.00

¨       Biegi nr 20 – 31  rozgrywane są o Mistrzostwo Województwa Wielkopolskiego.

¨       Zebranie komisji sędziowskiej i delegatów odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 9.00

¨       Dokumenty zawodników należy przedstawić komisji kontroli w dniu zawodów do godziny 10.00.

 

 1. 3.     NAGRODY

 

Według możliwości organizatora

W biegach Pucharowych przewiduje się nagrody pieniężne.

 

UWAGA!

   1. Obowiązkowy udział w zawodach młodziczek i młodzików uczestniczących w rankingu.

 

 

Wiceprezes ds. sportowych

      /-/  Ryszard Wlazły

 

Regulamin

Sztafet Uczniowskich Klubów Sportowych

Kalisz, dnia 22 listopada 2019 roku.

 1. Sztafety UKS-ów są wyłącznie dla zawodników zrzeszonych w Uczniowskich Klubach Sportowych. Zawodnicy posiadający licencję innych klubów  – nie mogą startować w biegach dla UKS.
 2. W sztafetach uczestniczą 4-osobowe zespoły dziewcząt i chłopców złożone w ramach jednego UKS-u. Każdy uczestnik sztafety ma do przewiosłowania dystans 500 m zaprogramowany          w komputerze ergometru.
 3. Sztafety będą rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych:
 • ● 12-13 lat  (rocznik 2007 – 2006)
 • ● 14-15 lat  (rocznik 2005 – 2004)

      4.   Prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa, osobno dla dziewcząt i chłopców.

      ●  do klasyfikacji zespołowej zaliczone są łączne czasy indywidualne uzyskane przez  uczestników sztafety.

       Każdy UKS może zgłosić dowolną ilość zespołów.

 1. W zawodach może uczestniczyć każdy UKS, nie tylko Uczniowskie Kluby Wioślarskie.
 2. Informacje ogólne:

– Początek zawodów o godzinie 10.00

– Zebranie Komisji Sędziowskiej o godz. 8.00 w hali OSRiR w dniu 22.11.2019 r.

– Odprawa techniczna delegatów z UKS-ów w dniu 22.11.2019 r. o godzinie 9.00 w hali 

  OSRiR.

– Zgłoszenia imienne z UKS-ów należy kierować na adres:

   Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu, ul. Park Miejski 2, tel. 62 757 46 69

   Adres e-mail: ktw.kalisz@interia,pl w terminie do dnia 19 listopada 2019 r.

– Dokumenty zawodników należy przedstawić komisji kontroli w dniu zawodów do godz. 10.00.

 1. Nagrody
 • ● W klasyfikacji zespołowej dziewcząt medale i puchar
 • ● W klasyfikacji zespołowej chłopców medale i puchar

 

          Wiceprezes ds. Sportowych

                  /-/ Ryszard Wlazły                

 

 

    PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ                                   PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ

                               SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO                                                                                         MIASTO KALISZ                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Oświadczenie

 

Wyrażam / Nie wyrażam* zgodę na wykorzystanie wizerunku mojej córki / mojego syna*…………………………………………………………………………………………… przez organizatorów „Otwartych Mistrzostwach Kalisza na Ergometrze Wioślarskim” to jest Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie, na publikację zdjęć w prasie,  na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych w celu promocji tego wydarzenia.

 

*Niepotrzebne skreślić

 

 

……………………………………………………

                                                                Data i czytelny podpis

                                                              opiekuna prawnego/rodzica dziecka

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top