INAUGURACJA SPORTOWA ROKU SZS -MISTRZOSTWA KALISZA W LEKKIEJ ATLETYCE

Regulamin

 Mistrzostw Miasta Kalisza w Lekkiej Atletyce

w kategoriach wiekowych Licealiady i Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Inauguracja sportowa roku szkolnego 2020/2021

 

 

  1. Organizator :

 Kaliski Szkolny Związek Sportowy

 2. Cel.

Popularyzacja lekkiej atletyki

Integracja młodzieży z kaliskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wdrażanie dzieci i młodzieży do systematycznego uprawiania sportu

 3.  Czas i miejsce

 02.10.2020  Stadiom Miejski  w Kaliszu, ul. Łódzka 19, 

11.00-Uroczyste otwarcie i podsumowanie sportowe roku 2019/2020

11.30 – chód, 12,00 – pozostałe konkurencje

 4.  Uczestnicy

   Reprezentanci szkół z podziałem na dwie kategorie wiekowe :

– uczniowie ze szkół ponadpodstawowych rocznik 2001 i młodsi

– uczniowie  klas VIII i VII szkół podstawowych rocznik 2006-2007

 5.  Program zawodów :

   Szkoły ponadpodstawowe

    dziewczęta – 80 pł,100m, 400m, 800 m1 mila, w dal, wzwyż, kula 3kg, chód 1 km, sztafeta szwedzka

    chłopcy – 110pł, 100m, 400m, 800 m, 1 mila, w dal, wzwyż, kula 5kg, chód 2 km, sztafeta szwedzka

   szkoły podstawowe:

    dziewczęta : 80pł, 100m, 300m, 600m, w dal, wzwyż, kula 3kg, chód 1km, sztafeta szwedzka

    chłopcy : 110pł, 100m, 300m, 1000m, w dal, wzwyż, kula 5kg, chód 2 km, sztafeta szwedzka  

Konkurencje memoriałowe KSZS:

Szkoły ponadpodstawowe dz. i chł. 1 mila

Szkoły podstawowe: dz i chł.100 m

    Biegi płotkarskie zostaną przeprowadzone osobno w kategorii szkół ponadpodstawowych (obowiązuje wysokość i rozstaw płotków dla kategorii młodzika), oraz dla szkół podstawowych (obowiązuje wysokość i rozstaw płotków dla kategorii młodzika)   Wysokość i rozstaw płotków zgodnie z przepisami PZLA. 

Uwaga : szkoły mogą zgłosić maksymalnie 2 zawodników do poszczególnych konkurencji.

  6. Sposób rozegrania zawodów 

    W biegach na 100m eliminacje i finały (6 najlepszych wyników z eliminacji), pozostałe biegi serie na czas. W konkurencjach technicznych 3 próby finał dla 8 zawodników

 7. Nagrody 

   Za miejsca I-III medale. W każdej konkurencji dla najlepszego zawodnika nagroda w postaci drobnego upominku. W konkurencjach memoriałowych za i miejsce puchar Przewodniczącego Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego

 

  1. Zgłoszenia 

   do dnia 27.09.2020r do godz. 20.00, na adres mailowy : olszyna@op.pl –szkoły ponadpodstawowe

defv@op.pl –szkoły podstawowe

w zgłoszeniu należy podać : imię i nazwisko, rocznik, szkołę, konkurencję

Nie ma możliwości dopisania zawodników  w dniu zawodów !!!

Zawodnik może wystąpić tylko w jednej konkurencji i w sztafecie !!!!

Obowiązuje bramka startowa 15 minut przed startem zlokalizowana przy bocznym wejściu na stadion.

 

9. Postanowienia końcowe 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z wytycznymi. GIS. MZ i MEN. Każdy uczestnik i opiekun  zobowiązany jest wypełnić oświadczenie COVID-19 wg wzoru:  

  Wszyscy uczestnicy zawodów powinni  mieć zgodę, niepełnoletni ( rodziców lub prawnych opiekunów) na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych .

Startujący powinni mieć brak przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych (odpowiadają nauczyciele poszczególnych szkół)

Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z  przepisami PZLA i regulaminem WIMS. Sporne kwestie rozstrzyga kierownik zawodów.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Patnerzy

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top