INAUGURACJA SPORTOWA ROKU SZS -MISTRZOSTWA KALISZA W LEKKIEJ ATLETYCE

Regulamin

 Mistrzostw Miasta Kalisza w Lekkiej Atletyce

w kategoriach wiekowych Licealiady i Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Inauguracja sportowa roku szkolnego 2020/2021

 

 

  1. Organizator :

 Kaliski Szkolny Związek Sportowy

 2. Cel.

Popularyzacja lekkiej atletyki

Integracja młodzieży z kaliskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wdrażanie dzieci i młodzieży do systematycznego uprawiania sportu

 3.  Czas i miejsce

 02.10.2020  Stadiom Miejski  w Kaliszu, ul. Łódzka 19, 

11.00-Uroczyste otwarcie i podsumowanie sportowe roku 2019/2020

11.30 – chód, 12,00 – pozostałe konkurencje

 4.  Uczestnicy

   Reprezentanci szkół z podziałem na dwie kategorie wiekowe :

– uczniowie ze szkół ponadpodstawowych rocznik 2001 i młodsi

– uczniowie  klas VIII i VII szkół podstawowych rocznik 2006-2007

 5.  Program zawodów :

   Szkoły ponadpodstawowe

    dziewczęta – 80 pł,100m, 400m, 800 m1 mila, w dal, wzwyż, kula 3kg, chód 1 km, sztafeta szwedzka

    chłopcy – 110pł, 100m, 400m, 800 m, 1 mila, w dal, wzwyż, kula 5kg, chód 2 km, sztafeta szwedzka

   szkoły podstawowe:

    dziewczęta : 80pł, 100m, 300m, 600m, w dal, wzwyż, kula 3kg, chód 1km, sztafeta szwedzka

    chłopcy : 110pł, 100m, 300m, 1000m, w dal, wzwyż, kula 5kg, chód 2 km, sztafeta szwedzka  

Konkurencje memoriałowe KSZS:

Szkoły ponadpodstawowe dz. i chł. 1 mila

Szkoły podstawowe: dz i chł.100 m

    Biegi płotkarskie zostaną przeprowadzone osobno w kategorii szkół ponadpodstawowych (obowiązuje wysokość i rozstaw płotków dla kategorii młodzika), oraz dla szkół podstawowych (obowiązuje wysokość i rozstaw płotków dla kategorii młodzika)   Wysokość i rozstaw płotków zgodnie z przepisami PZLA. 

Uwaga : szkoły mogą zgłosić maksymalnie 2 zawodników do poszczególnych konkurencji.

  6. Sposób rozegrania zawodów 

    W biegach na 100m eliminacje i finały (6 najlepszych wyników z eliminacji), pozostałe biegi serie na czas. W konkurencjach technicznych 3 próby finał dla 8 zawodników

 7. Nagrody 

   Za miejsca I-III medale. W każdej konkurencji dla najlepszego zawodnika nagroda w postaci drobnego upominku. W konkurencjach memoriałowych za i miejsce puchar Przewodniczącego Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego

 

  1. Zgłoszenia 

   do dnia 27.09.2020r do godz. 20.00, na adres mailowy : olszyna@op.pl –szkoły ponadpodstawowe

defv@op.pl –szkoły podstawowe

w zgłoszeniu należy podać : imię i nazwisko, rocznik, szkołę, konkurencję

Nie ma możliwości dopisania zawodników  w dniu zawodów !!!

Zawodnik może wystąpić tylko w jednej konkurencji i w sztafecie !!!!

Obowiązuje bramka startowa 15 minut przed startem zlokalizowana przy bocznym wejściu na stadion.

 

9. Postanowienia końcowe 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z wytycznymi. GIS. MZ i MEN. Każdy uczestnik i opiekun  zobowiązany jest wypełnić oświadczenie COVID-19 wg wzoru:  

  Wszyscy uczestnicy zawodów powinni  mieć zgodę, niepełnoletni ( rodziców lub prawnych opiekunów) na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych .

Startujący powinni mieć brak przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych (odpowiadają nauczyciele poszczególnych szkół)

Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z  przepisami PZLA i regulaminem WIMS. Sporne kwestie rozstrzyga kierownik zawodów.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top