Komunikat

UWAGA !

Każdy uczestnik zawodów musi posiadać oświadczenie podpisane przez rodziców wg wzoru.

 

 

……………………………………………….                                                    …………….

Imię i nazwisko ucznia                                                                             Data

………………………………………………..

Adres zamieszkania

……………………………………………….

Telefon kontaktowy

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że:

– nie występują u mnie objawy wskazujące na chorobę zakaźną

– nie jestem w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny

– nie zamieszkuję z osobą, która jest poddana obowiązkowej kwarantannie

 

 

 

                                                                            ………………………………………………..

                                                                             Czytelny podpis opiekuna, rodzica

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Patnerzy

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top