Komunikat

UWAGA !

Każdy uczestnik zawodów musi posiadać oświadczenie podpisane przez rodziców wg wzoru.

 

 

……………………………………………….                                                    …………….

Imię i nazwisko ucznia                                                                             Data

………………………………………………..

Adres zamieszkania

……………………………………………….

Telefon kontaktowy

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że:

– nie występują u mnie objawy wskazujące na chorobę zakaźną

– nie jestem w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny

– nie zamieszkuję z osobą, która jest poddana obowiązkowej kwarantannie

 

 

 

                                                                            ………………………………………………..

                                                                             Czytelny podpis opiekuna, rodzica

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top