Liga LA

Regulamin

Ligi Lekkoatletycznej Szkół Podstawowych Miasta Kalisza

w roku szkolnym 2020/2021

 

  1. Cel :

– popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci kaliskich szkół podstawowych

– selekcja i nabór do sekcji la UKS-12 Kalisz

 

2. Czas i miejsce rozgrywania zawodów :

– rok szkolny 2020/2021 I runda : wrzesień, październik 2019

II runda : maj, czerwiec 2020.

– stadion OSiR przy ul. Łódzkiej lub wyznaczone obiekty szkolne

 

3. Uczestnicy :

obowiązuje podział na grupy ze względu na roczniki, a nie na wielkość szkół (ilość

dzieci w oddziałach)

Grupa I – rocznik 2006-2007

Grupa II – rocznik 2008-2009

Grupa III – rocznik 2010i młodsi

Klasyfikacja nie obejmuje osobnego podziału na roczniki w grupach.

Każda szkoła może wystawić do danej konkurencji 3 osoby. Punktują dwie najwyżej

sklasyfikowane.

Nie dopuszcza się startów PK.

Zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji biegowej i technicznej oraz w

sztafecie.

 

Opiekunowie szkół powinni posiadać pisemne oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych startujących zawodników o stanie zdrowia dziecka.

Wzór oświadczenia z

 

 

4. Program zawodów

Grupa I rocznik 2006-2007 :

dziewczęta-100m,300m, 600m 80pł, w dal, wzwyż, kula 3kg, chód 1km, sztafeta 4x100m

chłopcy-100m, 300m, 1000m, 100pł, w dal, wzwyż, kula 5kg, chód 1km, sztafeta 4x100m

rozstaw i wysokość płotków dla kategorii dziecka starszego

Grupa II, rocznik 2008-2009 :

Dziewczęta – 60m, 60pł, 300m, 600m, w dal, wzwyż, p. pal, chód 1km, sztafeta 4x100m Chłopcy – 60m, 60pł, 300m, 1000m, w dal, wzwyż, p. pal, chód 1km, sztafeta 4x100m

rozstaw i wysokość płotków dla kategorii dziecka młodszego

Grupa III, rocznik 2010 i młodsi :

dziewczęta – 60m, 300m, 600m, w dal, wzwyż, p. pal, chód 1km, sztafeta 4x100m

chłopcy – 60m, 300m, 1000m, w dal, wzwyż, p. pal, chód 1km, sztafeta 4x100m

 

5. Punktacja i system awansu do „Złotego Mityngu” :

Punktuje pierwszych 12 zawodników z każdej konkurencji i 12 najlepszych sztafet,

według klucza :

1m – 15 pkt.

2m – 12 pkt.

3m- 10 pkt.

4m – 9 pkt.

5m – 8 pkt.

6m – 7 pkt.

7m – 6 pkt.

8m – 5 pkt.

9m – 4 pkt.

10m – 3 pkt.

11m – 2 pkt

12m – 1 pkt

 

Łączna suma zdobytych punktów we wszystkich rocznikach (dziewczęta + chłopcy) po dwóch rzutach, stanowić będzie o końcowej klasyfikacji szkoły.

Obowiązuje jedna klasyfikacja.

Do „Złotego Mityngu” awansują zawodnicy, którzy według osiągniętych po dwóch rzutach wyników, zajmują miejsca 1-8 w konkurencjach indywidualnych. W przypadku uzyskania wyniku uprawniającego do startu w „Złotym Mityngu” w dwóch konkurencjach biegowych lub technicznych. O zakwalifikowaniu zawodnika do finału decyduje wyższe miejsce na liście startowej. Jeżeli zawodnik plasuje się na tej samej pozycji, o starcie w danej konkurencji decyduje trener, nauczyciel. Zawodnik może się zakwalifikować w jednej konkurencji biegowej i jednej technicznej.

Uwaga : chód sportowy zaliczany jest do konkurencji technicznych.

 

6. Nagrody :

.

I miejsce – Puchar Prezydenta M. Kalisza

II miejsce – Puchar Naczelnika Wydziału Edukacji

III miejsce – Puchar Przewodniczącego KSZS

W każdym rzucie za miejsca I-III w konkurencji indywidualnej i sztafecie, dyplomy.

Podczas rozgrywania „Złotego Mityngu”, za miejsca I-III medale. Za najwartościowsze rezultaty osiągnięte w rywalizacji w poszczególnych rocznikach w kategorii dziewcząt i chłopców nagrody rzeczowe.

 

7. Zgłoszenie indywidualne do ligi na adres mailowy allenatore66@gmail.com na dzień przed zawodami do godz. 19.00 na powyższy adres.

W przypadku zgłoszenia po terminie, szkole nie zostaną naliczone punkty.

 

8. Opiekę medyczną na zawodach zapewnia KSZS

 

9. zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminami Igrzysk Młodzieży Szkolnej,

Igrzysk Dzieci, Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”, oraz przepisami PZLA

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top