ZAWODY LA -02.10-INFORMACJE

Zgłoszenia do zawodów w systemie SRS -SZKOLNA LIGA LEKKOATLETYCZNA.

Wszyscy uczestnicy zawodów powinni posiadać oświadczenie COVID zarówno uczestnicy jak i opiekunowie wzór poniżej …

 

KARTA WYWIADU EPIDEMIOLOGICZNEGO COVID-19 (dla uczniów /opiekunów uczestniczących w zawodach Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego)

 

Imię i Nazwisko-………………………………………………………

Data urodzenia………………………………………………………..

Szkoła…………………………………………………………………

Rodzaj zawodów……………………………………………………….

 

 

  1. Czy miał Pan/Pani bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 w ostatnich 14 dniach?            TAK     NIE 
  2. Czy miał Pan/Pani kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie z powodu zakażenia COVID-19 w ostatnich 14 dniach?    TAK       NIE
  3.   Ma Pan/Pani aktualną decyzję o obowiązkowej kwarantannie lub izolacji z powodu kontaktu z osobą zakażoną COVID-19? TAK    NIE
  4.   Czy ma Pan/Pani aktualnie objawy chorobowe: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, złe samopoczucie, katar, ból gardła?    TAK NIE

 

 

…………………………………………..

 Data i podpis uczestnika/rodzica

Wywiad jest wypełniany przez uczestnika  lub w przypadku dzieci (do 18 r.ż) przez rodziców lub opiekunów prawnych.

 

 

 

W związku z licznymi pytaniami przypominamy, że zawodnik może tyko wystąpić w jednej konkurencji i  w sztafecie. Nie może biegać na100m i skakać w dal. Zgłoszenia tylko na emaila do organizatorów, nie ma możliwości zmian w dniu zawodów. N obiekcie obowiązuje reżim sanitarny z zachowaniem bezpiecznej odległości lub poruszaniem się w maseczkach. Bramka dla zawodników znajdować się będzie przy bocznym wejściu na stadion, gdzie każdy uczestnik będzie musiał zdezynfekować ręce przy wejściu na bieżnię. Weryfikacja 15 minut przed konkurencją Pchnięcie kulą odbywać się będzie na bocznym boisku 

 

 

                                                                          

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top