Komunikat – Igrzyska Dzieci

Podajemy terminy Mistrzostw Kalisza w Tenisie Stołowym – gry indywidualne i drużynowe – Igrzyska Dzieci

21.10.2020r godz. 10.00 – turniej indywidualny dziewcząt i chłopców

22.10.2020r godz. 9.00 – turniej drużynowy dziewcząt i chłopców

Miejsce rozgrywania zawodów – sala SP 9 w Kaliszu 

Do turnieju indywidualnego szkoła może zgłosić maksymalnie 4 chłopców i 4 dziewczynki.

Do turnieju drużynowego po 2 drużyny.

Zgłoszenia do Kol. Radosława Jackowskiego – SMS 604 540 661 do dnia 19.10.2020r.

Do turnieju drużynowego obowiązuje zgłoszenie przez SRS.

Każdy uczestnik zawodów musi posiadać oświadczenie podpisane przez rodziców wg wzoru.

……………………………………………………………..

Imię i nazwisko ucznia Data

………………………………………………..

Adres zamieszkania

……………………………………………….

Telefon kontaktowy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

– nie występują u mnie objawy wskazujące na chorobę zakaźną

– nie jestem w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny

– nie zamieszkuję z osobą, która jest poddana obowiązkowej kwarantannie

………………………………………………..

Czytelny podpis opiekuna, rodzica

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top