HALOWY MITYNG LA

Athletics Starting Blocks On Race Track

Regulamin

Halowego Mityngu  w Lekkiej Atletyce

w kategoriach wiekowych Licealiady i Igrzysk Młodzieży Szkolnej

03.02.2021-HALA OSRiR-11.00

 

1.Organizator :

 Kaliski Szkolny Związek Sportowy

 2. Cel.

Popularyzacja lekkiej atletyki

Integracja młodzieży z kaliskich szkół podstawowych i ponadpodstawowycH

 3.  Czas i miejsce.

 03.02.2021 –ŚRODA –Hala lekkoatletyczna w Kaliszu, ul. Łódzka 19, -godz.11.00

Godz.11.00  -chód sportowy

Godz.11.30 -pozostałe konkurencje

  1. 4.     Uczestnicy

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia , GIS, oraz PZLA dotyczącymi organizacji zawodów  wszyscy startujący zawodnicy muszą posiadać aktualna licencję

 Polskiego Związku Lekkiej Atletyki  na rok 2021.

Limit zawodników wynosi 150 osób !!!

  Reprezentanci szkół z podziałem na dwie kategorie wiekowe :

– uczniowie ze szkół ponadpodstawowych rocznik 2001 i młodsi

– uczniowie  klas VIII i VII szkół podstawowych rocznik 2006-2007

 5.  Program zawodów :

   Szkoły podstawowe

    dziewczęta – 60 m, 60 m ppł, 300 m,  600m, 1000 m , chód 2 km,

    chłopcy – 60 m ,60 m ppł 300 m 600m, 1000 m, chód 3 km

   szkoły ponadpodstawowe:

   dziewczęta – 60 m,,60 m ppł, 300 m,  600m, 1000 m , chód 2 km,

    chłopcy – 60 m ,60 m ppł 300 m, 600m, 1000 m, chód 3 km

Biegi płotkarskie zostaną przeprowadzone osobno w kategorii szkół ponadpodstawowych (obowiązuje wysokość i rozstaw płotków dla kategorii juniora młodszego), oraz dla szkół podstawowych (obowiązuje wysokość i rozstaw płotków dla kategorii młodzika)   Wysokość i rozstaw płotków zgodnie z przepisami PZLA. Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach

  6. Sposób rozegrania zawodów 

    W biegach na 60m eliminacje i finały (6 najlepszych wyników z eliminacji), pozostałe biegi serie na czas.

 7. Nagrody 

   Za miejsca I-III medale w każdej kategorii. W zależności od możliwości organizatora również przewidziane są  okolicznościowe puchary za najlepsze wyniki wśród dziewcząt i chłopców w poszczególnych kategoriach wiekowych.

  1. 8.     Zgłoszenia 

   do dnia 02.02.2021r do godz. 20.00, na adres mailowy : olszyna@op.pl –szkoły ponadpodstawowe

 i szkoły podstawowe. W zgłoszeniu proszę podać  imię  nazwisko,  konkurencję, rocznik oraz szkołę

9. Postanowienia końcowe 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z wytycznymi. GIS. MZ i MEN:

-Każdy uczestnik zobowiązany jest do  noszenia  maseczki  w przestrzeni publicznej tzn. na -korytarzach i w szatni.

– Będzie obowiązywał pomiar temperatury przy wejściu do obiektu oraz dezynfekcja dłoni

– Każdy uczestnik i opiekun  zobowiązany jest wypełnić oświadczenie COVID-19 wg wzoru poniżej  

-Za bezpieczeństwo zawodników na zawodach odpowiedzialność ponosi trener/opiekun

  Wszyscy uczestnicy zawodów powinni  mieć zgodę, niepełnoletni ( rodziców lub prawnych opiekunów) na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych .

Startujący powinni mieć brak przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych

 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z  przepisami PZLA i regulaminem WIMS. Sporne kwestie rozstrzyga kierownik zawodów. p .Waldemar Olszyna

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top