HALOWY MITYNG LA

Athletics Starting Blocks On Race Track

Regulamin

Halowego Mityngu  w Lekkiej Atletyce

w kategoriach wiekowych Licealiady i Igrzysk Młodzieży Szkolnej

03.02.2021-HALA OSRiR-11.00

 

1.Organizator :

 Kaliski Szkolny Związek Sportowy

 2. Cel.

Popularyzacja lekkiej atletyki

Integracja młodzieży z kaliskich szkół podstawowych i ponadpodstawowycH

 3.  Czas i miejsce.

 03.02.2021 –ŚRODA –Hala lekkoatletyczna w Kaliszu, ul. Łódzka 19, -godz.11.00

Godz.11.00  -chód sportowy

Godz.11.30 -pozostałe konkurencje

  1. 4.     Uczestnicy

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia , GIS, oraz PZLA dotyczącymi organizacji zawodów  wszyscy startujący zawodnicy muszą posiadać aktualna licencję

 Polskiego Związku Lekkiej Atletyki  na rok 2021.

Limit zawodników wynosi 150 osób !!!

  Reprezentanci szkół z podziałem na dwie kategorie wiekowe :

– uczniowie ze szkół ponadpodstawowych rocznik 2001 i młodsi

– uczniowie  klas VIII i VII szkół podstawowych rocznik 2006-2007

 5.  Program zawodów :

   Szkoły podstawowe

    dziewczęta – 60 m, 60 m ppł, 300 m,  600m, 1000 m , chód 2 km,

    chłopcy – 60 m ,60 m ppł 300 m 600m, 1000 m, chód 3 km

   szkoły ponadpodstawowe:

   dziewczęta – 60 m,,60 m ppł, 300 m,  600m, 1000 m , chód 2 km,

    chłopcy – 60 m ,60 m ppł 300 m, 600m, 1000 m, chód 3 km

Biegi płotkarskie zostaną przeprowadzone osobno w kategorii szkół ponadpodstawowych (obowiązuje wysokość i rozstaw płotków dla kategorii juniora młodszego), oraz dla szkół podstawowych (obowiązuje wysokość i rozstaw płotków dla kategorii młodzika)   Wysokość i rozstaw płotków zgodnie z przepisami PZLA. Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach

  6. Sposób rozegrania zawodów 

    W biegach na 60m eliminacje i finały (6 najlepszych wyników z eliminacji), pozostałe biegi serie na czas.

 7. Nagrody 

   Za miejsca I-III medale w każdej kategorii. W zależności od możliwości organizatora również przewidziane są  okolicznościowe puchary za najlepsze wyniki wśród dziewcząt i chłopców w poszczególnych kategoriach wiekowych.

  1. 8.     Zgłoszenia 

   do dnia 02.02.2021r do godz. 20.00, na adres mailowy : olszyna@op.pl –szkoły ponadpodstawowe

 i szkoły podstawowe. W zgłoszeniu proszę podać  imię  nazwisko,  konkurencję, rocznik oraz szkołę

9. Postanowienia końcowe 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z wytycznymi. GIS. MZ i MEN:

-Każdy uczestnik zobowiązany jest do  noszenia  maseczki  w przestrzeni publicznej tzn. na -korytarzach i w szatni.

– Będzie obowiązywał pomiar temperatury przy wejściu do obiektu oraz dezynfekcja dłoni

– Każdy uczestnik i opiekun  zobowiązany jest wypełnić oświadczenie COVID-19 wg wzoru poniżej  

-Za bezpieczeństwo zawodników na zawodach odpowiedzialność ponosi trener/opiekun

  Wszyscy uczestnicy zawodów powinni  mieć zgodę, niepełnoletni ( rodziców lub prawnych opiekunów) na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych .

Startujący powinni mieć brak przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych

 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z  przepisami PZLA i regulaminem WIMS. Sporne kwestie rozstrzyga kierownik zawodów. p .Waldemar Olszyna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Patnerzy

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top