CZWÓRBÓJ LA -MISTRZOSTWA KALISZA

Athletics Starting Blocks On Race Track

Termin i miejsce -24.05 godz.10.00 STADION MIEJSKI

Uczestnictwo: W zawodach biorą reprezentację szkół miasta Kalisza  w kategorii dz. i chł. rocznik 2008 i młodsi. Zespół liczy 6-5 osób

Każda szkoła zobowiązana jest zarejestrować się w systemie srs. Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać oświadczenie covid o stanie

zdrowia. Brak zgłoszenia z srs i oświadczenie covid  eliminuje daną szkołe i osobę z udziału w zawodach

Zawody będą przeprowadzone z obowiązującym reżimem sanitarnym i wytycznymi MEN, GiS, MZ, 

Regulamin zawodów: zgodnie z SZS WIELKOPOLSKA

Każda szkoła powinna posiadać zgłoszenie zbiorowe wg wzoru oddzielnie dla kategorii chłopców i dziewcząt

imie i nazwisko– szkoła – rocznik- 60m  600m/1000m  -p.palantowa  -skok w dal/skok wzyż -suma punktów

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top