CZWÓRBÓJ LA -MISTRZOSTWA KALISZA

Athletics Starting Blocks On Race Track

Termin i miejsce -24.05 godz.10.00 STADION MIEJSKI

Uczestnictwo: W zawodach biorą reprezentację szkół miasta Kalisza  w kategorii dz. i chł. rocznik 2008 i młodsi. Zespół liczy 6-5 osób

Każda szkoła zobowiązana jest zarejestrować się w systemie srs. Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać oświadczenie covid o stanie

zdrowia. Brak zgłoszenia z srs i oświadczenie covid  eliminuje daną szkołe i osobę z udziału w zawodach

Zawody będą przeprowadzone z obowiązującym reżimem sanitarnym i wytycznymi MEN, GiS, MZ, 

Regulamin zawodów: zgodnie z SZS WIELKOPOLSKA

Każda szkoła powinna posiadać zgłoszenie zbiorowe wg wzoru oddzielnie dla kategorii chłopców i dziewcząt

imie i nazwisko– szkoła – rocznik- 60m  600m/1000m  -p.palantowa  -skok w dal/skok wzyż -suma punktów

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Patnerzy

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top