REGULAMIN LIGI LA

Komunikat

Regulamin

Ligi Lekkoatletycznej Szkół Podstawowych Miasta Kalisza

w roku szkolnym 2020/2021

 

  1. Cel :

– popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci kaliskich szkół podstawowych

– selekcja i nabór do sekcji la UKS-12 Kalisz

2. Czas i miejsce rozgrywania zawodów :

       – rok szkolny 2020/2021  I runda : wrzesień, październik 2020

        II runda : maj, czerwiec 2021.

       – stadion OSiR przy ul. Łódzkiej lub wyznaczone obiekty szkolne

3. Uczestnicy :

        – obowiązuje podział na grupy ze względu na roczniki, a nie na wielkość szkół (ilość

         dzieci w oddziałach)  

         Grupa I – rocznik 2006-2007

         Grupa II  – rocznik 2008-2009

         Grupa III  – rocznik 2010i młodsi

         Klasyfikacja nie obejmuje osobnego podziału na roczniki w grupach.

         Każda szkoła może wystawić do danej konkurencji 3 osoby. Punktują dwie najwyżej

         sklasyfikowane.  

         Nie dopuszcza się startów PK.

         Zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji biegowej i technicznej oraz w

         sztafecie.

         Opiekunowie szkół powinni posiadać pisemne oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych startujących zawodników o stanie zdrowia dziecka.

Wzór oświadczenia z    

                        

      4. Program zawodów

       Grupa I rocznik 2006-2007 :

dziewczęta-100m,300m, 600m 80pł, w dal, wzwyż, kula 3kg, chód 1km, sztafeta 4x100m 

 chłopcy-100m, 300m, 1000m, 100pł, w dal, wzwyż, kula 5kg, chód 1km, sztafeta 4x100m

rozstaw i wysokość płotków dla kategorii dziecka starszego      

       Grupa II, rocznik 2008-2009 :

Dziewczęta – 60m, 60pł, 300m, 600m, w dal, wzwyż, p. pal, chód 1km, sztafeta 4x100m                              Chłopcy – 60m, 60pł, 300m, 1000m,  w dal, wzwyż, p. pal, chód 1km, sztafeta 4x100m

 rozstaw i wysokość płotków dla kategorii dziecka młodszego

       Grupa III, rocznik 2010 i młodsi :

dziewczęta – 60m, 300m, 600m, w dal, wzwyż, p. pal, chód 1km, sztafeta 4x100m

 chłopcy – 60m, 300m, 1000m, w dal, wzwyż, p. pal, chód 1km, sztafeta 4x100m                                                              

     5. Punktacja i system awansu do „Złotego Mityngu” :

         Punktuje pierwszych 12 zawodników z każdej konkurencji i 12 najlepszych sztafet,

         według klucza :

         1m – 15 pkt.

         2m –  12 pkt.

         3m-   10 pkt.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top