Najbardziej usportowiona szkoła miasta Kalisza 2021/2022 – regulamin rankingu

Kalisz Zawody Sportowe

Współzawodnictwo sportowe – ranking szkół będzie prowadzony w kategoriach:

 • Igrzyska Dzieci,
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
 • Licealiada.

W roku szkolnym 2021/2022 w imprezach sportowych organizowanych przez Kaliski SZS prowadzone będzie współzawodnictwo sportowe. Celem współzawodnictwa jest zachęcenie szkół do powszechnego udziału w rozgrywkach sportowych o mistrzostwo miasta Kalisza.

W ramach współzawodnictwa na „NAJBARDZIEJ USPORTOWIONĄ SZKOŁĘ w Kaliszu w roku szkolnym 2021/2022” na szczeblu miejskim prowadzona będzie klasyfikacja ogólna szkół:

 • w kategorii IGRZYSK DZIECI,
 • w kategorii IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ,
 • w kategorii LICEALIADY.

Do klasyfikacji ogólnej szkół zaliczone zostaną punkty zdobyte w zawodach rangi Mistrzostw Kalisza. Punkty zdobywa się według
następującego klucza:

 • l m – 30 pkt.  
 • 2 m – 25 pkt.   
 • 3 m – 21 pkt. 
 • 4 m – 18 pkt.   
 • 5 m – 16 pkt.  
 • 6 m – 15 pkt.
 • 7 m – 14 pkt. 
 • 8 m – 13 pkt.
 • 9 m – 12 pkt.
 • 10 m – 11 pkt.
 • i dalsze o 1 pkt. mniej

Minimalna ilość punktów zdobytych we współzawodnictwie to 1. W przypadku zajęcia przez szkoły takich samych miejsc punkty będą odpowiednio dzielone.

Ilość zdobytych punktów przez szkołę przeliczana będzie wg współczynnika 0,1 za każdą dyscyplinę, w której punktuje szkoła.

Szkoła, która uzyska najwięcej punktów, zdobędzie tytuł:  „NAJBARDZIEJ USPORTOWIONEJ SZKOŁY w Kaliszu w roku szkolnym 2021/2022″.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top