Regulamin Festiwal Sztafet Dziewcząt i Chłopców XXIII Igrzyska Dzieci – rok szkolny 2021/2022

Sztafeta Zawody

Impreza odbędzie się dnia 29.09.2021 – godz.11.00 na stadionie miejskim OSRiR.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym XXIII WIMS. W kwestiach spornych  prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi (SZS „WIELKOPOLSKA”). Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi obostrzeniami i możliwościami organizacyjnymi,  szczegółowe informacje będą dostępne w komunikacie organizacyjnym zawodów. 

I. Uczestnictwo 

W zawodach startują uczennice i uczniowie jednej szkoły urodzeni w latach 2009 i młodsi, oddzielnie  dziewczęta i chłopcy.

Reprezentacja szkoły składa się z 4 dziewcząt lub/i 4 chłopców. Szkoła może wystawić max. po dwie reprezentacje w każdej sztafecie. Uczeń może reprezentować szkołę w jednej sztafecie.

Od szczebla rejonowego bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXIII WIMS. W zawodach miejsko – gminnych startują reprezentacje wszystkich szkół, realizacja wg ustaleń  organizatora. 

W zawodach rejonowych startują po 2  szkoły z powiatów wg ustaleń koordynatorów rejonu. W finale wojewódzkim startują po 2 szkoły z rejonów sportowych. Wyniki zawodów rejonowych przesyła  rejonowy koordynator sportu do 10 dni przed finałami wojewódzkimi. 

Zgłoszenie do zawodów zgodnie z informacją w komunikacie organizacyjnym przesyła opiekun zespołu.

 II. Program zawodów 

Dziewczęta 

  • 4 x 100m, 
  • sztafeta szwedzka (100m + 200m + 300m + 400m).

Chłopcy  

  • 4 x 100m, 
  • sztafeta szwedzka (100m + 200m + 300m + 400m).

III. Sposób przeprowadzenia zawodów

Imienną, potwierdzoną listę przesyła opiekun zespołu na 2 dni przed rozpoczęciem zawodów -27 09.2021-godz.16.00 wg wzoru do kol.Waldemara Olszyny na email: szskaliski@gmail.com.

Nazwa szkoły –ilość sztafet- imienny skład sztafet 

Szkoły posiadają pałeczki sztafetowe.  

Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych.

Sprawy sporne rozstrzyga kierownik zawodów.- p. Paweł Wiśniewski.

Decyzja kierownika zawodów jest ostateczna.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top