Regulamin Festiwal Sztafet Dziewcząt i Chłopców XXIII Igrzyska Dzieci – rok szkolny 2021/2022

Sztafeta Zawody

Impreza odbędzie się dnia 29.09.2021 – godz.11.00 na stadionie miejskim OSRiR.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym XXIII WIMS. W kwestiach spornych  prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi (SZS „WIELKOPOLSKA”). Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi obostrzeniami i możliwościami organizacyjnymi,  szczegółowe informacje będą dostępne w komunikacie organizacyjnym zawodów. 

I. Uczestnictwo 

W zawodach startują uczennice i uczniowie jednej szkoły urodzeni w latach 2009 i młodsi, oddzielnie  dziewczęta i chłopcy.

Reprezentacja szkoły składa się z 4 dziewcząt lub/i 4 chłopców. Szkoła może wystawić max. po dwie reprezentacje w każdej sztafecie. Uczeń może reprezentować szkołę w jednej sztafecie.

Od szczebla rejonowego bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXIII WIMS. W zawodach miejsko – gminnych startują reprezentacje wszystkich szkół, realizacja wg ustaleń  organizatora. 

W zawodach rejonowych startują po 2  szkoły z powiatów wg ustaleń koordynatorów rejonu. W finale wojewódzkim startują po 2 szkoły z rejonów sportowych. Wyniki zawodów rejonowych przesyła  rejonowy koordynator sportu do 10 dni przed finałami wojewódzkimi. 

Zgłoszenie do zawodów zgodnie z informacją w komunikacie organizacyjnym przesyła opiekun zespołu.

 II. Program zawodów 

Dziewczęta 

  • 4 x 100m, 
  • sztafeta szwedzka (100m + 200m + 300m + 400m).

Chłopcy  

  • 4 x 100m, 
  • sztafeta szwedzka (100m + 200m + 300m + 400m).

III. Sposób przeprowadzenia zawodów

Imienną, potwierdzoną listę przesyła opiekun zespołu na 2 dni przed rozpoczęciem zawodów -27 09.2021-godz.16.00 wg wzoru do kol.Waldemara Olszyny na email: szskaliski@gmail.com.

Nazwa szkoły –ilość sztafet- imienny skład sztafet 

Szkoły posiadają pałeczki sztafetowe.  

Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych.

Sprawy sporne rozstrzyga kierownik zawodów.- p. Paweł Wiśniewski.

Decyzja kierownika zawodów jest ostateczna.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Patnerzy

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top