MISTRZOSTWA KALISZA W DRUŻYNOWYM BADMINTONIE – IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – 23.10.2021 – SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7

Badminton Equipment

Termin i miejsce

23.10.2021 –SOBOTA  godz.9.00 –SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7

I. Uczestnictwo 

W mistrzostwach startuje młodzież urodzona w 2008-2007 r, posiadająca ważną legitymację  szkolną. Reprezentacja szkoły: zespół liczy 2-3 dziewczynki lub 2-3 chłopców., obowiązuje ten sam skład  przez cały turniej. 

Od szczebla rejonowego bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXIII WIMS. W mistrzostwach miast i gmin startują reprezentacje wszystkich szkół wg ustaleń organizatorów.  W mistrzostwach powiatów startują najlepsze szkoły z mistrzostw miast i gmin wg ustaleń organizatorów.  W zawodach rejonowych startuje najlepsza szkoła z mistrzostw powiatów.

II. Sposób przeprowadzenia mistrzostw 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi obostrzeniami i możliwościami organizacyjnymi,  szczegółowe informacje będą dostępne w komunikacie organizacyjnym zawodów.  Mistrzostwa przeprowadzone zostaną zgodnie z ogólnym regulaminem XXIII WIMS i przepisami  PZBadm. Przed zawodami odbędzie się weryfikacja zawodników. 

System zawodów zależny jest od ilości uczestniczących zespołów i ustalają go bezpośredni  organizatorzy.  

W meczach między szkołami:  

Każda ze szkół bezpośrednio przed meczem z inną szkołą, zgłasza sędziemu głównemu kolejność siły  zawodników. A-X pierwsza rakieta, B-Y druga rakieta, C-Z trzecia rakieta. Zawodnicy C-Z są  zawodnikami rezerwowymi. W pojedynku dwóch szkół kolejność gier jest następująca: 

I RZUT A-X B-Y,  

II RZUT gra podwójna,  

III RZUT A-Y B-X. 

1. Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych gier. 

2. Gry rozgrywane są do dwóch-trzech wygranych setów. Set gra się do 11 pkt (bez prawa  podwyższania). 

3. Zawodnik rezerwowy może zagrać w grze podwójnej, a w następnej grze może być zawodnikiem  podstawowym. 

4. W przypadku kontuzji gra zakończona jest przegraną a zawodnik rezerwowy od gry następnej jest  zawodnikiem podstawowym. 

5. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.

Obowiązuję bramka SRS.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top