MISTRZOSTWA KALISZA W PIŁCE KOSZYKOWEJ CHŁOPCÓW – LICEALIADA 21-22.03.2022

Basketball

Termin:

21.03.2022 sala sportowa ZST ul. Złota 144a godz.9.00

Grupa A: III LO, ZSGH , ZSTE,  godz.9.00

Grupa B: I LO,  IV LO, ZST godz.11.00

Sala OLIMPIA ZSP 2 -22.03 WTOREK

Grupa C: ZSP 2, II LO,  V LO, ZSS  godz. 9.00

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym XXIII WIMS. W kwestiach spornych prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi KALISKI SZS.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

I. Uczestnictwo

W mistrzostwach startują zgłoszone zespoły dziewcząt i chłopców, uczniów szkół ponadpodstawowych.

Prawo reprezentowania szkoły ma młodzież urodzona w roku 2002 i młodsza, posiadająca ważną legitymacje szkolną. Zespół liczy 12 dziewcząt lub 12 chłopców.

Od szczebla rejonowego bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXIII WIMS.

W mistrzostwach powiatów uczestniczą wszystkie zgłoszone zespoły wg planu ustalonego przez organizatora sportu.

W zawodach rejonowych uczestniczą najlepsze zespoły z mistrzostw powiatów wg planu opracowanego przez rejonowych organizatorów sportu.

II. Sposób przeprowadzenia mistrzostw

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi obostrzeniami i możliwościami organizacyjnymi, szczegółowe informacje będą dostępne w komunikacie organizacyjnym zawodów.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym XXIII WIMS i przepisami PZKosz.

System zawodów na poszczególnych szczeblach ustalają bezpośredni organizatorzy w zależności od ilości występujących drużyn.

Przepisy gry

  • czas gry: 4 x 10 minut, czas gry w turnieju 4 x 7 minut
  • w razie remisu zarządza się 3  minutowe dogrywki.
  • w każdej kwarcie zespół ma prawo do jednej 1-minutowej przerwy na żądanie. W czwartej kwarcie dodatkowo jeszcze jedną.
  • rozgrywki dziewcząt odbywać się będą piłką nr 6, chłopców piłka nr 7

III. Punktacja

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów.

O kolejności zespołów decydują kolejno:

1. większa liczba zdobytych punktów

2. jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności:

a) decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

b) decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

c) decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie.

d) decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie.

Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania.

3. Jeżeli jedna (1) lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowanych na którymkolwiek etapie zasad podanych powyżej, to procedury z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych niesklasyfikowanych drużyn.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top