MISTRZOSTWA KALISZA W PIŁCE KOSZYKOWEJ CHŁOPCÓW – LICEALIADA 21-22.03.2022

Basketball

Termin:

21.03.2022 sala sportowa ZST ul. Złota 144a godz.9.00

Grupa A: III LO, ZSGH , ZSTE,  godz.9.00

Grupa B: I LO,  IV LO, ZST godz.11.00

Sala OLIMPIA ZSP 2 -22.03 WTOREK

Grupa C: ZSP 2, II LO,  V LO, ZSS  godz. 9.00

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym XXIII WIMS. W kwestiach spornych prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi KALISKI SZS.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

I. Uczestnictwo

W mistrzostwach startują zgłoszone zespoły dziewcząt i chłopców, uczniów szkół ponadpodstawowych.

Prawo reprezentowania szkoły ma młodzież urodzona w roku 2002 i młodsza, posiadająca ważną legitymacje szkolną. Zespół liczy 12 dziewcząt lub 12 chłopców.

Od szczebla rejonowego bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXIII WIMS.

W mistrzostwach powiatów uczestniczą wszystkie zgłoszone zespoły wg planu ustalonego przez organizatora sportu.

W zawodach rejonowych uczestniczą najlepsze zespoły z mistrzostw powiatów wg planu opracowanego przez rejonowych organizatorów sportu.

II. Sposób przeprowadzenia mistrzostw

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi obostrzeniami i możliwościami organizacyjnymi, szczegółowe informacje będą dostępne w komunikacie organizacyjnym zawodów.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym XXIII WIMS i przepisami PZKosz.

System zawodów na poszczególnych szczeblach ustalają bezpośredni organizatorzy w zależności od ilości występujących drużyn.

Przepisy gry

  • czas gry: 4 x 10 minut, czas gry w turnieju 4 x 7 minut
  • w razie remisu zarządza się 3  minutowe dogrywki.
  • w każdej kwarcie zespół ma prawo do jednej 1-minutowej przerwy na żądanie. W czwartej kwarcie dodatkowo jeszcze jedną.
  • rozgrywki dziewcząt odbywać się będą piłką nr 6, chłopców piłka nr 7

III. Punktacja

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów.

O kolejności zespołów decydują kolejno:

1. większa liczba zdobytych punktów

2. jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności:

a) decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

b) decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

c) decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie.

d) decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie.

Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania.

3. Jeżeli jedna (1) lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowanych na którymkolwiek etapie zasad podanych powyżej, to procedury z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych niesklasyfikowanych drużyn.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Patnerzy

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top