MISTRZOSTWA KALISZA W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM – IGRZYSKA DZIECI – STADION LA -10.05.2022 GODZ.10.00

Komunikat

Termin: 10.05.2022-wtorek stadion LA ul. ŁODZKA 29 godz.10.00

Zgłoszenia: W systemie SRS .Weryfikacja godz.9.30

Każda szkoła zobowiązana jest dostarczyć kartę startową dla chłopców i dziewcząt w dniu startu.

I. Uczestnictwo

W zawodach startują uczennice i uczniowie jednej szkoły urodzeni w roku 2009 i młodsi, oddzielnie dziewczęta i chłopcy .Reprezentacja szkoły składa się z 6 dziewcząt lub/i 6 chłopców.

Od szczebla rejonowego bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXIII WIMS.W zawodach miejsko – gminnych startują reprezentacje wszystkich szkół, realizacja wg ustaleń organizatora. W zawodach powiatowych startują najlepsze zespoły z gmin, realizacja wg ustaleń powiatowego organizatora sportu.

W zawodach rejonowych startują najlepsze szkoły z powiatów oraz najlepsi zawodnicy i zawodniczki w poszczególnych konkurencjach wg ustaleń koordynatorów rejonu.

W finale wojewódzkim startują po 2 szkoły z rejonów sportowych oraz najlepszych 3 zawodników i 3 zawodniczki w poszczególnych konkurencjach. Dodatkowo 4 szkoły z najlepszymi wynikami. Wyniki zawodów rejonowych przesyła rejonowy koordynator sportu do 10 dni przed finałami wojewódzkimi.

Zgłoszenie – Imienną, potwierdzoną listę przesyła opiekun zespołu na 7 dni przed rozpoczęciem zawodów (wg wzoru dostępnego na stronie www.szswielkopolska.pl). W zgłoszeniu podając konkurencję do wyboru (skoki), przy braku określenia konkurencji organizator przydzieli skok w dal.

* Startując w konkurencjach indywidualnych zawodnik, który awansuje wraz z drużyną nie otwiera możliwości awansu kolejnemu zawodnikowi. Zawodnik, który uzyskał najlepszy wynik w danej konkurencji będzie musiał startowania w wieloboju. Zasada ta wprowadzona od rejonów, natomiast na etapie powiatowym decyzja należy do powiatowego organizatora.

II. Program zawodów

 • 60 metrów,
 • skok (dla całego zespołu) w dal ze strefy lub wzwyż,
 • rzut piłką palantową (do 150g),
 • bieg: – dla dziewcząt 600 m,
 • dla chłopców 1000 m.

Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna z tym, że bieg długi musi być rozgrywany jako ostatni.

Konkurencje:

Bieg 60 m

 • bieg będzie rozgrywany w seriach na czas,
 • zawodnicy startują z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu do mety,
 • zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych konkurencjach.

Skok w dal

 • strefa jest częścią rozbiegu, posypana kredą,
 • szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, a długość wynosi 100 cm,
 • końcem strefy powinna być belka z plasteliną. W skład strefy nie wchodzi plastelina,
 • każdy zawodnik ma prawo do 3 prób,
 • pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu zostawionego przez czubek buta w strefie,
 • jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy,
 • pozostałe przepisy jak w skoku w dal.

Skok wzwyż

 • pierwsza wysokość ustalana jest bezpośrednio przed konkursem, przy czym w zawodach obowiązują następujące wysokości:
  • dla dziewcząt – do 140 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm,
  • dla chłopców – do 160 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm,
 • przekroczenie płaszczyzny skoku (na zewnątrz stojaków), bez strącenia poprzeczki nie powoduje zaliczenia próby jako nieudanej. W przypadku strącenia poprzeczki przy schodzeniu ze skoczni, po prawidłowo wykonanym skoku, nie należy próby zaliczać jako nieważnej, lecz poinformować (ostrzec) zawodnika, że w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji skok uznany zostanie za “nieważny”.

Rzut piłką palantową

 • rzuty wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu,
 • każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty w konkursie następujące po sobie,
 • odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do 0,5 m,
 • liczy się najlepszy rezultat,
 • pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika.

Bieg 600 m i 1000 m

 • biegi rozgrywane będą w seriach na czas.

III. Punktacja

 • wyniki przelicza się na punkty według tabel czwórbojowych,
 • suma osiągniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika,
 • na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących),
 • przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej lokacie decyduje wynik w czwórboju najlepszego zawodnika, a jeżeli to nie wyłoni I – III miejsca to kolejno wyniki kolejnych zawodników,
 • do współzawodnictwa szkół zaliczona będzie oddzielnie punktacja dziewcząt i chłopców.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Patnerzy

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top