XIII TURNIEJ GIER I ZABAW O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 w KALISZU

Rankingi Kaliski Szkolny Związek Sportowy

Organizator:   Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu

Miejsce:            hala sportowa SP 10 w Kaliszu

                           ul. Karpacka 3

Termin:             25.04.2022 roku (poniedziałek)

                           godz. 10.00 (weryfikacja zespołów 9.40)

Zgłoszenia:      do 11 kwietnia 2022 roku

telefonicznie pod numerem:  62 501 17 27

mailowo na adres: sekretariat@sp10.kalisz.pl

Cel imprezy:            

 • popularyzowanie gier i zabaw jako formy aktywności fizycznej
 • podnoszenie ogólnej sprawności ruchowej uczniów
 • wdrażanie podczas rywalizacji zasady ,,fair play”
 • wymiana doświadczeń między nauczycielami wychowania  fizycznego

Regulamin:

 1. W turnieju biorą udział uczniowie klas IV – VI (rocznik 2011 – 2009).
 2. Zespół składa się z 10 uczestników; w  każdej drużynie muszą być minimum 4 dziewczynki i po 2 osoby z każdego rocznika.
 3. Zawodnicy mają obowiązek posiadać strój i obuwie sportowe.
 4. Drużyny są punktowane za każdą konkurencję, zwycięska drużyna otrzymuje największą ilość punktów, ostatnia 1 punkt.
 5. Przy większej liczbie drużyn organizator zastrzega sobie możliwość pomiarów czasowych (stoper).
 6. Każda konkurencja poprzedzona będzie pokazem.
 7. Za nieprawidłowe wykonanie zadań będą naliczane w danej konkurencji  punkty karne (za każdy błąd – jeden punkt karny lub jedna sekunda
  w przypadku pomiaru czasowego).
 8. Wygrywa drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów.

Nagrody:

pierwsze trzy miejsca – sprzęt sportowy, puchary i dyplomy, pozostałe miejsca – dyplomy uczestnictwa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Opis i przebieg konkurencji XIII Turnieju Gier i Zabaw o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu

 1. „Na rozgrzewkę” – Bieg do pachołka, obiegnięcie i powrót na linię startu – mety.
 2. Bieg  pierwszego zawodnika z ringo do pachołka, założenie go na słupek  i powrót na linię startu (nie trzeba obiegać pachołka). Kolejna osoba dobiega do pachołka, zabiera ringo i wraca na linię startu, gdzie przekazuje je kolejnemu zawodnikowi. I tak na zmianę.
 3. „Sztafeta wahadłowa” – Zawodnicy ustawieni w dwóch rzędach po 5 osób naprzeciwko siebie. Na sygnał pierwsza osoba kozłuje piłkę theraband na drugą stronę i przekazuje ją kolejnemu zawodnikowi ze swojej drużyny, który wraca   w ten sam sposób. Konkurencja jest ukończona, kiedy wszystkie osoby wrócą na swoje początkowe miejsca.
 4. Bieg przeskokami przez skakankę, po prostej, pozostawienie skakanki przy pachołku, powrót na linię mety. Następny z uczestników dobiega do pachołka, bierze skakankę i wraca przeskokami na linię mety.
 5. „Sadzenie ziemniaków” – Zawodnik kozłując umieszcza piłkę do kosza w wyznaczonym miejscu na ringo. Kolejna osoba zabiera piłkę w odwrotnej kolejności, najpierw po nią biegnąc, a później kozłując. I tak na przemian.
 6. Zawodnik wykonuje trzy przeskoki zawrotne obunóż przez ławeczkę, biegnie slalomem między pachołkami, robi przewrót w przód lub przetoczenie przez materac, obiega pachołek i wraca po prostej na linię mety.
 7. Zawodnik dobiega do pierwszego pachołka i od niego rozpoczyna czworakowanie do drugiego pachołka. Następnie dobiega do skakanki, gdzie wykonuje trzy przeskoki obunóż. Zostawia skakankę, obiega pachołek i po linii prostej wraca na linię startu.
 8. Konkurs przeciągania liny – „każdy z każdym”.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Patnerzy

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top