XIII TURNIEJ GIER I ZABAW O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 w KALISZU

Rankingi Kaliski Szkolny Związek Sportowy

Organizator:   Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu

Miejsce:            hala sportowa SP 10 w Kaliszu

                           ul. Karpacka 3

Termin:             25.04.2022 roku (poniedziałek)

                           godz. 10.00 (weryfikacja zespołów 9.40)

Zgłoszenia:      do 11 kwietnia 2022 roku

telefonicznie pod numerem:  62 501 17 27

mailowo na adres: sekretariat@sp10.kalisz.pl

Cel imprezy:            

 • popularyzowanie gier i zabaw jako formy aktywności fizycznej
 • podnoszenie ogólnej sprawności ruchowej uczniów
 • wdrażanie podczas rywalizacji zasady ,,fair play”
 • wymiana doświadczeń między nauczycielami wychowania  fizycznego

Regulamin:

 1. W turnieju biorą udział uczniowie klas IV – VI (rocznik 2011 – 2009).
 2. Zespół składa się z 10 uczestników; w  każdej drużynie muszą być minimum 4 dziewczynki i po 2 osoby z każdego rocznika.
 3. Zawodnicy mają obowiązek posiadać strój i obuwie sportowe.
 4. Drużyny są punktowane za każdą konkurencję, zwycięska drużyna otrzymuje największą ilość punktów, ostatnia 1 punkt.
 5. Przy większej liczbie drużyn organizator zastrzega sobie możliwość pomiarów czasowych (stoper).
 6. Każda konkurencja poprzedzona będzie pokazem.
 7. Za nieprawidłowe wykonanie zadań będą naliczane w danej konkurencji  punkty karne (za każdy błąd – jeden punkt karny lub jedna sekunda
  w przypadku pomiaru czasowego).
 8. Wygrywa drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów.

Nagrody:

pierwsze trzy miejsca – sprzęt sportowy, puchary i dyplomy, pozostałe miejsca – dyplomy uczestnictwa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Opis i przebieg konkurencji XIII Turnieju Gier i Zabaw o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu

 1. „Na rozgrzewkę” – Bieg do pachołka, obiegnięcie i powrót na linię startu – mety.
 2. Bieg  pierwszego zawodnika z ringo do pachołka, założenie go na słupek  i powrót na linię startu (nie trzeba obiegać pachołka). Kolejna osoba dobiega do pachołka, zabiera ringo i wraca na linię startu, gdzie przekazuje je kolejnemu zawodnikowi. I tak na zmianę.
 3. „Sztafeta wahadłowa” – Zawodnicy ustawieni w dwóch rzędach po 5 osób naprzeciwko siebie. Na sygnał pierwsza osoba kozłuje piłkę theraband na drugą stronę i przekazuje ją kolejnemu zawodnikowi ze swojej drużyny, który wraca   w ten sam sposób. Konkurencja jest ukończona, kiedy wszystkie osoby wrócą na swoje początkowe miejsca.
 4. Bieg przeskokami przez skakankę, po prostej, pozostawienie skakanki przy pachołku, powrót na linię mety. Następny z uczestników dobiega do pachołka, bierze skakankę i wraca przeskokami na linię mety.
 5. „Sadzenie ziemniaków” – Zawodnik kozłując umieszcza piłkę do kosza w wyznaczonym miejscu na ringo. Kolejna osoba zabiera piłkę w odwrotnej kolejności, najpierw po nią biegnąc, a później kozłując. I tak na przemian.
 6. Zawodnik wykonuje trzy przeskoki zawrotne obunóż przez ławeczkę, biegnie slalomem między pachołkami, robi przewrót w przód lub przetoczenie przez materac, obiega pachołek i wraca po prostej na linię mety.
 7. Zawodnik dobiega do pierwszego pachołka i od niego rozpoczyna czworakowanie do drugiego pachołka. Następnie dobiega do skakanki, gdzie wykonuje trzy przeskoki obunóż. Zostawia skakankę, obiega pachołek i po linii prostej wraca na linię startu.
 8. Konkurs przeciągania liny – „każdy z każdym”.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top