REGULAMIN FESTIWALU SZTAFET – 20.09.2022 godz.11.00 stadion miejski

Sztafeta Kalisz Zawody

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym XXIV WIMS. W kwestiach spornych  prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi (SZS „WIELKOPOLSKA”).Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi obostrzeniami i możliwościami organizacyjnymi,  szczegółowe informacje będą dostępne w komunikacie organizacyjnym zawodów. 

I. Uczestnictwo 

W zawodach startują uczennice i uczniowie jednej szkoły urodzeni w latach 2007-2003-Licealiada,2008-2009 Igrzyska Młodzieży Szkolnej, 2010 i młodsi Igrzyska Dzieci-  oddzielnie  dziewczęta i chłopcy. Reprezentacja szkoły składa się z 4 dziewcząt lub/i 4 chłopców. Szkoła może wystawić max. po dwie reprezentacje w każdej sztafecie. Uczeń może reprezentować szkołę w jednej sztafecie .Od szczebla rejonowego bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXIII WIMS. W zawodach miejsko – gminnych startują reprezentacje wszystkich szkół, realizacja wg ustaleń  organizatora. W zawodach rejonowych startują po 2  szkoły z powiatów wg ustaleń koordynatorów rejonu. W finale wojewódzkim startują po 2 szkoły z rejonów sportowych.

 II. Program zawodów

 Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej

DZIEWCZĘTA:

 • 4 x 100 m, 
 • Sztafeta szwedzka 100-200-300-400

CHŁOPCY:

 • 4 x 100 m,
 • Sztafeta szwedzka 100-200-300-400 

Licealiada:

DZIEWCZĘTA:

 • 4 x 100 m, 
 • 4x 400 m

CHŁOPCY:

 • 4 x 100 m,
 • 4x  400 m

III. Sposób przeprowadzenia zawodów:

 • Zawody będą przeprowadzone w seriach na czas
 • Szkoły posiadają pałeczki sztafetowe.  
 • Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych.
 • Sprawy sporne rozstrzyga kierownik zawodów.- p. Paweł Wiśniewski.
 • Decyzja kierownika zawodów jest ostateczna.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top