REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MIASTA KALISZA W TENISIE STOŁOWYM DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW XXIV IGRZYSKA DZIECI XXIV IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2022/2023

Black And Red Table Tennis Racket

Data i miejsce

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 w KALISZU-godz.9.00 – 7-8 LISTOPADA 2022

Uczestnictwo

  A-IGRZYSKA DZIECI- 7 LISTOPADA – obowiązuje system SRS. Weryfikacja godz.8.30.

  B –IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ -8 LISTOPADA – obowiązuje system SRS. Weryfikacja godz..8.30

W Mistrzostwach IGRZYSK DZIECI startuje młodzież urodzona w roku 2010 i młodsza, posiadająca ważną legitymację szkolną. W Mistrzostwach IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ startuje młodzież urodzona w latach 2008-2009.

Reprezentacja szkoły: zespół liczy 2-3 dziewczynki lub 2-3 chłopców., obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.

Od szczebla rejonowego bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXIV WIMS.

W mistrzostwach powiatów startują najlepsze szkoły z mistrzostw miast i gmin wg ustaleń organizatorów.

W zawodach rejonowych startują dwie najlepsze szkoły z mistrzostw powiatów, chyba że komunikat organizacyjny zawodów określi inaczej.

W finale wojewódzkim uczestniczą po dwie najlepsze szkoły z zawodów rejonowych w kategorii dziewcząt i kategorii chłopców.

Sposób przeprowadzenia mistrzostw

Przed każdymi zawodami odbywa się weryfikacja drużyn. Mistrzostwa przeprowadzone zostaną zgodnie z ogólnym regulaminem XXIV WIMS i przepisami PZTStoł. Kolejność gier jest następująca:

  • I RZUT A-X , B-Y
  • II RZUT gra podwójna
  • III RZUT A-Y , B-X

Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych gier.

Gry rozgrywane są do dwóch-trzech wygranych setów (w zależności od ilości drużyn w turnieju).

 Sety gra się do 11 pkt z zachowaniem min. 2-punktowej przewagi.

Informacje dodatkowe

Wejście wyłącznie na salę od strony boiska od ul. Konopnickiej.-parking SP 8 !!!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top