REGULAMIN PUNKTACJI WSPÓLZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ O TYTUŁ NAJBARDZIEJ USPORTOWIONEJ SZKOŁY W KALISZU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Komunikat

ORGANIZATOR: Kaliski Szkolny Związek Sportowy

ZASADY OGÓLNE:

  1. Do współzawodnictwa poszczególnych szkół liczona będzie suma  najlepszych wyników punktowych otrzymanych za zawody pomnożona przez współczynnik uzyskany przez daną szkołę za każdą dyscyplinę w której szkoła wystartowała. Ranking będzie prowadzony w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady.
  2. Do klasyfikacji ogólnej szkół zaliczone zostaną punkty zdobyte w zawodach rangi Mistrzostw miasta Kalisza.
  3. Po zakończeniu rywalizacji, ilość zdobytych punktów przez szkoły przeliczana będzie wg współczynnika 0,1 za każdą dyscyplinę, w której punktuje szkoła. np. punkty zdobywa szkoła w dwóch konkurencjach za 1 miejsce, 100 x 0,2 = 20 pkt. Druga szkoła punktuje w 10 konkurencjach i uzyskała 50 pkt x 1,0 = 50 pkt. Trzecia szkoła wystartowała w 12 konkurencjach po zsumowaniu wyników uzyskała 50 pkt. x 1,2 = 60 pkt.
  4. Uczestnicząc w finale rangi Mistrzostw m. Kalisza szkoła zdobywa min 1 punkt.
  5. Punkty będą zaokrąglane do 1 miejsca po przecinku, np. 3,43 = 3,4; 5,27 = 5,3.
  6. W szczególnych przypadkach o przydziale punktów decyduje Organizator.
  7. Punktacja: I m-25 pkt, II m-21 pkt, III m – 18 pkt , IV m -16 pkt, V m – 15 pkt, VI m – 14 pkt, VII m – 13 pkt, VIII m-12 pkt ,IX m-11 pkt, X m – 10 pkt, XI m -9 pkt.

W przypadku uzyskania miejsc ex aequo punkty będą sumowane i dzielone przez ilość zespołów z tego samego miejsca.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top