Regulamin „XIV Biegu Kościuszki ”

Komunikat

I. Cel imprezy

 • popularyzacja aktywności ruchowej i sportu,
 • promocja zdrowego stylu życia,
 • integracja młodzieży szkół kaliskich,  

II. Organizatorzy

 1. UKS-12 Kalisz
 2. II Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu im. Tadeusza Kościuszki,
 3. Kaliski Szkolny Związek Sportowy

III. Termin i miejsce (trasa)

 • 03.06.2023 r. godz. 10.00, Park Miejski – start i meta „Pagoda” – Domek Chiński  
 • Trasa biegu głównego o długości  5km, 2 pętle po 2500m – „O Puchar Prezydenta Miasta Kalisza”.     

Trasy biegów szkolnych – szkoły podstawowe

 • „O Puchar Sklepu Sport-Centrum” w Kaliszu, roczniki 2014 i młodsi  ok.800m.
 •  „O Puchar Prezesa UKS-12 Kalisz”, roczniki 2012-2013 ok. 1000m 
 • „O Puchar Przewodniczącego KSZS”, roczniki 2010-2011 ok. 1200m
 • „O Puchar Naczelnika Wydziału Edukacji”, roczniki 2008-2009 ok. 1500m
 • Trasy biegów szkolnych – szkoły ponadpodstawowe
 • „O Puchar Dyrektora II LO w Kaliszu”, dziewczęta roczniki 2003 i młodsi ok. 1500m  

Chłopcy roczniki 2004 i młodsi ok. 2500m

„Bieg Absolwenta i Sympatyka” ok. 400m  – „O Puchar Prezesa Stowarzyszenia Kościuszkowców”.  

IV. Program

 • 10.00 Uroczyste rozpoczęcie
 • 10.15 Bieg dziewcząt rocznik 2014 i młodsi ok. 800m
 • 10.25 Bieg rocznik  2014 i młodsi ok. 800m
 • 10.35 Bieg dziewcząt rocznik 2012-2013 ok. 1000m
 • 10.45 Bieg chłopców rocznik 2012-2013 ok. 1000m
 • 10.55 Bieg dziewcząt rocznik 2010-2011 ok.1200m
 • 11.05 Bieg chłopców rocznik 2010-2011 ok.1200m
 • 11.15 Bieg dziewcząt rocznik 2008-2009 szkoły podstawowe ok. 1500m                                                   
 • 11.25 Bieg chłopców rocznik 2008-2009 szkoły podstawowe ok. 1500m
 • 11.35 Bieg dziewcząt rocznik 2003 i młodsi, szkoły ponadpodstawowe ok. 1500m
 • 11.45 Bieg chłopców rocznik 2003 i młodsi ok. 2500m
 • 11.55 Bieg „Absolwenta i sympatyka II LO” ok. 400m
 • 12.00 Bieg główny w kategorii open mężczyzn i kobiet 5000m

V. Nagrody

 • Dla zwycięzców  biegów szkolnych w kategorii dziewcząt i chłopców pamiątkowe puchary.
 • We wszystkich biegach za miejsca I-III dyplomy, medale, nagrody rzeczowe
 • W biegu głównym za I miejsce w kategorii kobiet i mężczyzn puchar oraz nagroda rzeczowa. Za miejsca II-III nagrody rzeczowe
 • W Biegu Absolwenta i Sympatyka II LO za I miejsce w kategorii kobiet i mężczyzn okolicznościowy puchar, nagroda rzeczowa. Za miejsca II-III nagrody rzeczowe.

 VI. Zgłoszenia

 • uczestnicy biegów  szkolnych zobowiązani są do wydrukowania, wypełnienia karty startowej i zgłoszenie się z wypełnioną kartą startową na miejsce biegów – Park Miejski, okolice „Pagody” („Domek Chiński”)  
 • Bieg główny do godz. 11.30- numery startowe nadaje organizator
 • Biuro zawodów czynne od godziny 9.00

Karta startowa do wydruku:

Karta startowa

AZREBd8B8lHMAAAAAElFTkSuQmCC

VII. Opłata startowa

 • organizator nie przewiduje opłat startowych

VIII. Postanowienia końcowe

 •  Biegi odbędą się bez względu na pogodę,
 • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA
 • Sprawy sporne rozstrzyga kierownik zawodów kol. Paweł Wiśniewski
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top