REGULAMIN LIGI LEKKOATLETYCZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA KALISZA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Lekkoatletyka

Cel

 • popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci kaliskich szkół podstawowych
 • selekcja i nabór do sekcji la UKS-12 Kalisz

Czas i miejsce rozgrywania zawodów

 • rok szkolny 2023/2024  I runda : wrzesień, październik 2023
 • I grupa stadion OSRiR , II i III grupa SP17
 • II runda : maj, czerwiec 2024.
 • stadion OSiR przy ul. Łódzkiej lub wyznaczone obiekty szkolne

Uczestnicy

Obowiązuje podział na grupy ze względu na roczniki, a nie na wielkość szkół (ilość dzieci w oddziałach) :

 • Grupa I – rocznik 2009-2010
 • Grupa II  – rocznik 2011-2012
 • Grupa III  – rocznik 2013 i młodsi

Klasyfikacja nie obejmuje osobnego podziału na roczniki w grupach.

Każda szkoła może wystawić do danej konkurencji 3 osoby. Punktują dwie najwyżej sklasyfikowane.  

 Nie dopuszcza się startów PK.

Zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji biegowej i technicznej oraz w sztafecie.

Opiekunowie szkół powinni posiadać pisemne oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych startujących zawodników o stanie zdrowia dziecka.

Program zawodów

Grupa I rocznik 2009-2010 :

dziewczęta-100m,300m, 600m 80pł, w dal, wzwyż, kula 3kg, chód 1km, sztafeta 4x100m

chłopcy-100m, 300m, 1000m, 110pł, w dal, wzwyż, kula 5kg, chód 1km, sztafeta 4x100m

rozstaw i wysokość płotków dla kategorii U-16 (dziewczęta : 8 płotków, wys.76,2, dobieg do I płotka 12.00, rozstaw 8.00, chłopcy : 10 płotków, wys. 91,4, dobieg do I płotka 13,60, rozstaw 8.90)

Grupa II, rocznik 2011-2012 :

Dziewczęta – 60m, 60pł, 300m, 600m, w dal, wzwyż, p. pal, chód 1km, sztafeta 4x100m    

                          Chłopcy – 60m, 60pł, 300m, 1000m,  w dal, wzwyż, p. pal, chód 1km, sztafeta 4x100m

Rozstaw i wysokość płotków dla kategorii U-14 (dziewczęta : 6 płotków, wys.76,2, dobieg do I płotka 11,50, rozstaw 7,50, chłopcy : 5 płotków, wys. 83,8, dobieg do I płotka 13.00, rozstaw 8,50)

Grupa III, rocznik 2013 i młodsi :

dziewczęta – 60m, 300m, 600m, w dal, wzwyż, p. pal, chód 1km, sztafeta 4x100m

 chłopcy – 60m, 300m, 1000m, w dal, wzwyż, p. pal, chód 1km, sztafeta 4x100m                                          

Punktacja i system awansu do „Złotego Mityngu” :

Punktuje pierwszych 12 zawodników z każdej konkurencji i 12 najlepszych sztafet, według klucza :

 • 1m – 15 pkt.
 • 2m –  12 pkt.
 • 3m-   10 pkt.
 • 4m –  9  pkt.
 • 5m – 8 pkt.
 • 6m –  7 pkt.
 • 7m –  6 pkt.
 • 8m –   5 pkt.
 • 9m –   4 pkt.
 • 10m – 3 pkt.
 • 11m –  2 pkt
 • 12m –  1 pkt

Łączna suma zdobytych punktów we wszystkich rocznikach (dziewczęta + chłopcy) po dwóch  rzutach, stanowić będzie o końcowej klasyfikacji szkoły.

Obowiązuje jedna klasyfikacja. 

Do „Złotego Mityngu” awansują zawodnicy, którzy według osiągniętych po dwóch rzutach wyników, zajmują miejsca 1-8 w konkurencjach indywidualnych. W przypadku uzyskania wyniku uprawniającego do startu w „Złotym Mityngu” w dwóch konkurencjach biegowych lub technicznych. O zakwalifikowaniu zawodnika do finału decyduje wyższe miejsce na liście startowej. Jeżeli zawodnik plasuje się na tej samej pozycji, o starcie w danej konkurencji decyduje trener, nauczyciel. Zawodnik może się zakwalifikować w jednej konkurencji biegowej i jednej technicznej.

Uwaga : chód sportowy zaliczany jest do konkurencji technicznych.

Nagrody

I miejsce  – Puchar Prezydenta M. Kalisza

II miejsce – Puchar Naczelnika Wydziału Edukacji

III miejsce – Puchar Przewodniczącego KSZS

W każdym rzucie za miejsca I-III w konkurencji indywidualnej i sztafecie, dyplomy.

Podczas rozgrywania „Złotego Mityngu”, za miejsca I-III medale. Za najwartościowsze rezultaty osiągnięte w rywalizacji w poszczególnych rocznikach w kategorii dziewcząt i chłopców nagrody rzeczowe.

Zgłoszenie

 Zgłoszenie indywidualne do ligi na adres mailowy allenatore66@gmail.com na dzień przed zawodami do godz. 19.00 na  powyższy adres.

W przypadku zgłoszenia po terminie, szkole nie zostaną naliczone punkty. 

Pozostałe informacje

 • Opiekę medyczną na zawodach zapewnia KSZS
 • zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminami Igrzysk Młodzieży Szkolnej,  Igrzysk Dzieci, Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”, oraz  przepisami PZLA
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top