MISTRZOSTWA KALISZA W PIŁCE KOSZYKOWEJ CHŁOPCÓW LICEALIADA 01.02-05.02.2024 – godz. 9.00 – ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH UL. ZŁOTA 144A, HALA ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

Koszykówka

GRUPA A: -5.02 SALA  TECHNIKUM ŚW.JÓZEFA  GODZ.9.00

 • III LO
 • II LO
 • ZSPP

GRUPA B: -5.02 SALA TECHNIKUM ŚW.JÓZEFA  GODZ.11.00

 • Technikum św. Józefa
 • I LO
 • ZSE
 • VII LO SMS

GRUPA C: 01.02 SALA ZSGH  GODZ.9.00

 • ZSTE
 • IV LO
 • ZSGH
 • V LO

Awans do Finału miasta- zwycięzcy grup i drużyna z II miejsca z najlepszym bilansem punktowym następnie stosunek koszy rzuconych do straconych w ostatecznej kolejności decyduj większa  liczba rzuconych koszy.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym XXIII WIMS. W kwestiach spornych prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi KALISKI SZS.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

Mecze w grupach systemem „każdy z każdym”. Awans do Finału miasta zwycięzcy grup trzyzespołowych i najlepszy zespół z drugich miejsc. Finał miasta czterozespołowy

Weryfikacja 30 minut przed zawodami. Obowiązuje system- SRS-do dnia 05.02

I. Uczestnictwo

W mistrzostwach startują zgłoszone zespoły dziewcząt i chłopców, uczniów szkół ponadpodstawowych.

Prawo reprezentowania szkoły ma młodzież urodzona w roku 2004 i młodsza, posiadająca ważną legitymacje szkolną. Zespół liczy 12 dziewcząt lub 12 chłopców.

W mistrzostwach powiatów uczestniczą wszystkie zgłoszone zespoły wg planu ustalonego przez organizatora.

II. Sposób przeprowadzenia mistrzostw

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym XXIII WIMS i przepisami PZKosz.

System zawodów na poszczególnych szczeblach ustalają bezpośredni organizatorzy w zależności od ilości występujących drużyn.

Przepisy gry:

 • czas gry:  w turnieju 4 x 7minut
 • w razie remisu zarządza się 3  minutowe dogrywki.
 • w każdej kwarcie zespół ma prawo do jednej 1-minutowej przerwy na żądanie. W czwartej kwarcie dodatkowo jeszcze jedną.
 • rozgrywki dziewcząt odbywać się będą piłką nr 6, chłopców piłka nr 7

III. Punktacja

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów.

O kolejności zespołów decydują kolejno:

1. większa liczba zdobytych punktów

2. jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności:

a) decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

b) decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

c) decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie.

d) decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie.

Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania.

3. Jeżeli jedna (1) lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowanych na którymkolwiek etapie zasad podanych powyżej, to procedury z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych niesklasyfikowanych drużyn.

ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA PIŁEK DO ROZGRZEWKI!!!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top