REGULAMIN MISTRZOSTW W KOSZYKÓWCE 3X3 DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW XXV LICEALIADA ROK SZKOLNY 2023/2024

Koszykówka

13.05 godz.9.00 dziewczyny 11.00 chłopcy  – Obiekty Technikum Św. Józefa

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym XXV WIMS. W kwestiach spornych prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi(KALISKI SZS).

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

I. Uczestnictwo

W mistrzostwach startują uczniowie szkół ponadpodstawowych, młodzież urodzona w roku 2006 i młodsza,posiadająca ważną legitymację szkolną. W turnieju koszykówki 3X3 każdą szkołę może reprezentować jedna drużyna dziewcząt i/lub jedna drużyna chłopców. Drużyny grają w składach trzyosobowych.

Dodatkowo drużyna może mieć 1 zawodniczkę/ka rezerwowego.

II. Sposób przeprowadzenia mistrzostw

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z możliwościami organizacyjnymi, szczegółowe informacjebędą dostępne w komunikacie organizacyjnym zawodów.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym XXV WIMS. Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami gry 3×3 FIBA

Uwaga: Podczas zawodów w stroje sportowe mogą być przebrane/i tylko i wyłącznie uczennice/uczniowie które/rzy znajdują się na Liście Startowej (3 zawodniczki/cy podstawowe/i oraz zawodnik rezerwowy).

W przypadku stwierdzenia naruszenia tego punktu zespół może zostać natychmiast zdyskwalifikowany.

PRZEPISY GRY piłki koszykowej 3×3

Sposób wyłonienia zwycięzcy:

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów.

O kolejności zespołów w grupie decydują kolejno:

1. większa liczba zdobytych punktów

2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tą samą liczbę punktów.

a) większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami

(bezpośrednie mecze/-e),

b) lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi

drużynami,

c) lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w całym turnieju,

d) większa liczba zdobytych koszy w całym turnieju

III. Zgłoszenia

Swój udział w zawodach szkoły potwierdzają do organizatorów odpowiednich szczebli rozgrywek zgodnie z komunikatem organizacyjnym/informacją dotyczącą danych zawodów.

IV. Weryfikacja

Drużyna musi mieć jednego Opiekuna, który odpowiada za zespół podczas turnieju.

Opiekun musi posiadać, wystawioną przez szkołę Kartę Weryfikacyjną zawodników (pobraną z SRS)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Dołącz do nas

Dołącz do Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top